Zoek bijdragen, links of bestanden

Overgang PO-VO
Artikelen
Gelijke Kappen, Andere Monniken?   
Project 10 -14 onderwijs regio Echt   
Bestanden
Links
OnderwijsMonitor Limburg   
schoolspecifieke rapportage VO   
schoolspecifieke rapportage VO   
Motivatie en schoolhouding
Artikelen
Onderwijsinnovaties in het VO   
Hoe onderzoekend is uw school?   
Bestanden

Website Leerling2020

  
Artikel Hoe onderzoekend is uw school?   
Links

Website Leerling2020

  
Website SOML   
Leraren
Artikelen
Leraarsnesten: opleiden van leraren op de werkplek   
Ranking the Class   
Kwaliteitsslag voor behoud beginnende leerkrachten   
Een app met een (f)luisterend oor voor leraren   
Bestanden
Links
Link Youtube "Leraar, je bent het al"   
Website Ranking the Class   
Link Youtube 'Ranking the Class'   
Opbrengstgericht werken
Artikelen
Onmisbare soft skills!   
Eigenaarschap de sleutel tot passend onderwijs?   
Hoe kinderen woorden leren   
Differentiëren middels opdracht gestuurd leren   
Bestanden
Links
Website de Onderwijsraad   
Kamerbrief 'Leven Lang Leren'   
Het boek How children succeed   
De inspectie van onderwijs   
BC Broekhin in Roermond   
Link naar het boek   
Het Boek Hoe kinderen woorden leren   
Risicoleerlingen
Artikelen
Bestanden
Links
Toetsen
Artikelen
Advies en eindtoets   
De Diagnostische Tussentijdse Toets   
Verschil tussen jongens en meisjes bij de centrale eindtoets basisonderwijs   
Testobsessie   
Het belang van diagnostisch toetsen voor de achterstandsproblematiek   
Advies en Toets   
Voor iedere leerling gelijke kansen?   
Vroege/voorbereidende rekenvaardigheden in beeld   
Eindexamens vo 2017: de eerste dag   
Eindexamens vo 2017: de tweede dag   
Eindexamens vo 2017: de derde dag   
Eindexamens vo 2017: de vierde dag   
Eindexamens vo 2017: de vijfde dag   
Eindexamens vo 2017: de zesde dag   
Eindexamens vo 2017: de zevende dag   
Eindexamens vo 2017: de achtste dag   
Eindexamens vo 2017: de negende dag   
Eindexamens vo 2017: de laatste dag   
Bestanden
Links
Link naar NOS.nl: Schooladvies van Dekker geeft de doorslag   
Website CVTE   
Website DTT   
Curriculum
Artikelen
Een nieuw curriculum alleen is niet voldoende   
Creativiteit en Nieuwsgierigheid   
Onderwijs 2032   
Brede ontwikkeling   
Als keuzes geen keuze blijken te zijn   
Curriculum voor de toekomst   
Een zestal elementen vormen de basis voor de visie   
Na 38 jaar lesgeven een nieuwe fantastische ervaring   
De school van morgen   
Onderwijsvisie 2032   
Wat willen wij in het onderwijs in 2032?   
Education 2.0: How the current system is no longer maintainable and should concern the future, not the past.   
Wat willen leerlingen leren op school?   
Waarom iedereen ook andere talen dan Engels zou moeten leren   
LAAT OBJECTIVITEIT IN HET ONDERWIJS SUBJECTIEVER WORDEN   
Onderwijs2032 in Limburg   
Bestanden
Link to Independent Research Report   
Links
Website Onderwijspioniers   
Link naar voorlopig advies   
Link naar antwoorden leerlingen   
Link naar artikel   
Website Trevianum   
Persoonlijkheid
Artikelen
Onderzoek naar sociale verschillen in non-cognitieve vaardigheden   
Geletterdheid binnen Limburgse basisschoolkinderen   
Bestanden
Links
Educatieve Agenda Limburg
Artikelen
Welkom bij het webtijdschrift van de Educatieve Agenda Limburg!   
Ontwikkeling onderwijs in Limburg   
De Limburgse kenniseconomie geeft gas!   
Een agenda voor Nederland   
Het bendecafé ‘De spelende leraar’ door Heyy by SOML   
Kleuter met werkende moeder doet het beter op school   
Project IT-Security: De Student aan zet!   
Het Limburgse Onderwijs in beeld   
Bijeenkomst verkenning Werkplaats Passend Onderwijs   
Bestanden
Links
Website Karin Straus   
Lees het volledige artikel over het onderzoek.   
Lees het volledige artikel over dit onderzoek.   
Website It Security project   
Talentontwikkeling
Artikelen
Wat te doen met onze talentvolle leerlingen?   
Laat je vaardigheden en talenten zien: de ontwikkeling van een "Plus-document"   
Meer Engelstalige lessen op de basisschool!   
Laat onderwijs geen 'Ranking the stars' worden   
De M(atch)-factor in begeleidingsgesprekken   
Enkele zorgen en vragen over passend onderwijs   
Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs: hoe denken onze leerlingen daarover?   
Indicatoren van excellentie op de basisschool   
De dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling   
Bestanden
This article in English click here   
Link naar Plus-document   
Artikel Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs: ontdekken, ontwikkelen en gebruiken   
Links
Link naar Plan van aanpak Toptalenten   
Website Talent Stimuleren   
Website Premium student honours program   
Website Porta Mosana College   
De hoofdlijnen van onderwijs 2032   
Het volledige rapport Gifted Children: how to identify them?   
Meedoen
Artikelen
Wetenschap door de ogen van kinderen   
Krimp dringt door in het voortgezet onderwijs   
Limburg haalt drie NRO-subsidies binnen!   
Leren en verbinden binnen SOML   
Muiswerk werkt! Maar er moet natuurlijk wel geoefend worden!   
Natuur & techniek   
Toekomstgericht onderzoek naar leren bij HEaL   
Unieke samenwerking Gemeente Maastricht, Kaleidoscoop en Universiteit Maastricht   
Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs   
Cross-overs in Onderwijsonderzoek   
Bestanden
Poster Muiswerk (TIER   
Samenvatting Muiswerk (TIER)   
Een beginnend repertoire vragen om bepaalde denk- en redeneerprocessen op gang te brengen   
Brief Beleidsreactie advies 'Meedoen is de Kunst'   
Links
Website NRO onderzoeksprojecten voor langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek   
Link naar Citylife Roermond "Deel je expertise bij Seats2meet in Niekée"   
Website taal en   
Website Kaleidoscoop   
Link naar Toon je talen   
Geletterdheid binnen Limburgse basisschoolkinderen
Romy Roumans, studente taalwetenschappen aan de Radboud Universiteit
30 april 2018

Cross-overs in Onderwijsonderzoek
Trudie Schils (Universiteit Maastricht)
18 april 2018

Waarom samenwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk Het debat over de aansluiting tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk kent e…

Project 10 -14 onderwijs regio Echt
Paul Veelen, PO-VO coördinator SKOEM
13 april 2018

Tijdens overleggen van de samenwerkingsverbanden PO en VO is er al vaak gesproken over de aansluiting PO-VO. Ook vanuit het werkveld komt vaak de klac…

Onderzoek naar sociale verschillen in non-cognitieve vaardigheden
Marjolein Muskens, Lin Rouvroye, Trudie Schils, Lex Borghans - Universiteit Maastricht
12 april 2018

De afgelopen decennia is er veel aandacht geweest in onderzoek en beleid voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden in het onderwijs, die gemete…

Het MATCH-project: Differentiëren bij rekenen in het basisonderwijs
Trynke Keuning, Marieke van Geel, Jimmy Frèrejean (Universiteit Twente)
06 november 2017

De Universiteit Maastricht werkt samen met de Universiteit Twente aan het MATCH-project: een onderzoek naar differentiatie bij rekenen op de basisscho…

Eindexamens vo 2017: de laatste dag

24 mei 2017

Een kleine 3 procent van de vwo-ers heeft examen Spaans. Gemiddeld scoren Limburgse leerlingen hier beter op dan landelijk.

Eindexamens vo 2017: de negende dag

22 mei 2017

Vmbo bb heeft maatschappijleer en wiskunde. De rest van het vmbo dans of drama (alleen gl en tl) en biologie. Havo heeft maatschappijwetenschappen en …

Eindexamens vo 2017: de achtste dag

19 mei 2017

Vmbo b heeft Duits en biologie en de rest van het vmbo aardrijkskunde en nask 1. Havo heeft kunst en wiskunde A of B. VWO heeft filosofie en Frans. O…

Eindexamens vo 2017: de zevende dag

18 mei 2017

Het vmbo heeft muziek (alleen gl/tl) en economie. Havo Duits en tehatex. Vwo maatschappijwetenschappen en scheikunde. Duits is op het havo landelijk m…

Eindexamens vo 2017: de zesde dag

17 mei 2017

Het vmbo bb heeft vandaag geschiedenis en nask 1, de rest van het vmbo Duits en wiskunde. Havo heeft filosofie en Engels en vwo Latijn en tehatex. Op …

Eindexamens vo 2017: de vijfde dag

16 mei 2017

Vmbo bb heeft vandaag Nederlands. De rest van het vmbo heeft geschiedenis en Engels. Havo heeft muziek en economie en vwo aardrijkskunde en natuurkund…

Eindexamens vo 2017: de vierde dag

15 mei 2017

Vandaag staan er voor het VMBO maatschappijleer 2 en Frans op het programma. Havo heeft aardrijkskunde en biologie. VWO Duits en wiskunde A, B of C. V…

Eindexamens vo 2017: de derde dag

12 mei 2017

Vmbo kb, gl en tl doen examen in Nederlands. Havo heeft geschiedenis en Frans. Vwo geschiedenis en Engels. Bij het vak Nederlands is er geen verschil…

Eindexamens vo 2017: de tweede dag

11 mei 2017

Ook voor vmbo-ers beginnen vandaag de examens. Vmbo gl heeft examen in de beroepsgerichte vakken voertuigentechniek en transport & logistiek. Havo doe…

Eindexamens vo 2017: de eerste dag

10 mei 2017

Vandaag beginnen het havo en vwo met het eindexamen. Havo heeft scheikunde. Vwo Nederlands. Wij wensen alle leerlingen succes met hun examen. Overigen…

Vroege/voorbereidende rekenvaardigheden in beeld
Stefa Hirsch
07 april 2017

In het schooljaar 2014-2015 hebben we een aantal scholen die deelnemen aan de OML benaderd met de vraag om toetsinformatie op vraag-niveau aan te leve…

Voor iedere leerling gelijke kansen?
Jeroen Pieters – leerkracht PO
03 februari 2017

Het is een actueel en hot item binnen onderwijsland: kinderen met dezelfde talenten krijgen niet altijd dezelfde kansen. Uit cijfers blijkt dat veel k…

Advies en toets
Trudie Schils, Universiteit Maastricht
02 december 2016

Het advies van de leraar versus de score op de eindtoets, en de eerste jaren op de middelbare school

Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs
Hélène Leenders, Mélanie Monfrance, Fontys Hogeschool Pedagogiek, Carla Haelermans TIER, Universiteit Maastricht
02 december 2016

Leerkrachten vinden het lastig om moeilijk bereikbare ouders ‘mee’ te krijgen, om veeleisende ouders aan te kunnen. Om hen handvatten te bieden voor h…

Differentiëren middels opdracht gestuurd leren
Daniëlle Verstegen & Diana Dolmans, School of Health Professions Education (SHE), Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University.
02 december 2016

In elke klas bestaan er verschillen tussen leerlingen bijvoorbeeld op het gebied van interesse en cognitieve vaardigheden. Om kwaliteit van onderwijs …

De dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling
Dr. Marian Thunnissen, Fontys HRM&P
02 december 2016

Bij veel organisaties staat het identificeren, aantrekken en ontwikkelen van talent hoog op de strategische agenda. Startpunt van deze ontwikkeling is…

Hoe kinderen woorden leren
Agnes Tellings (Radboud Universiteit), Karien Coppens (Universiteit Maastricht)
07 november 2016

Geschreven teksten kunnen begrijpen, is essentieel voor kinderen om goede resultaten te behalen op school. Talloze studies hebben aangetoond dat een g…

Hoe onderzoekend is uw school?
Chris Brown (University College London), Annemarie Neeleman (Universiteit Maastricht)
04 november 2016

De schoolleider als aanjager van onderzoeksgebruik in de school Het gebruik van onderzoek en bewijs, zoals het Engelse ‘evidence’ letterlijk vertaald …

Bijeenkomst verkenning Werkplaats Passend Onderwijs
Karien Coppens (Universiteit Maastricht) Joyce Gubbels (Universiteit Maastricht)
04 november 2016

Op donderdag 15 september heeft de derde bijeenkomst van het werkplaatsproject Passend Onderwijs plaatsgevonden. Het doel van zulke werkbijeenkomsten …

Het Limburgse Onderwijs in beeld
Universiteit Maastricht
20 oktober 2016

Maandagavond 17 oktober jl. heeft de Gedeputeerde Hans Teunissen (Onderwijs) een informatie bijeenkomst georganiseerd voor de leden van de Provinciale…

Project IT-Security: De Student aan zet!
Drs. Ing. C. Vrolings, ROC Leeuwenborgh – ICT Lyceum
07 oktober 2016

Niet ingeleverde opdrachten, veel kennistoetsen, niet goed ontwikkelde vaardigheden en geen motivatie. Een beeld dat leefde bij docent en studenten bi…

Kleuter met werkende moeder doet het beter op school
Annemarie Künn-Nelen, Didier Fouarge, Andries de Grip Maastricht University, Research Centre for Education and the Labour Market
07 oktober 2016

Kleuters met een werkende moeder scoren even goed of zelfs beter op de Cito-toets dan kleuters van wie de moeder niet werkt. Dit kan niet worden verkl…

Het bendecafé ‘De spelende leraar’ door Heyy by SOML
Heyy by SOML
07 oktober 2016

“Leren steunt op fouten maken, nieuwsgierigheid en eigenaarschap. Het is waardevol om buiten de lijntjes te leren kleuren. Als we door de fases kunnen…

Indicatoren van excellentie op de basisschool
Lex Borghans, Tyas Prevoo en Trudie Schils, Universiteit Maastricht
01 juli 2016

Excellentie is niet louter hoge intelligentie

Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs: hoe denken onze leerlingen daarover?
Anne Schepers, Universiteit Maastricht
01 juli 2016

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs introduceren een talentbeleid. Bij leerlingen lopen de opvattingen over wat talent precies is nogal ui…

Het belang van diagnostisch toetsen voor de achterstandsproblematiek
Lex Borghans, Universiteit Maastricht
09 juni 2016

De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor de grote verschillen in schoolprestaties tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders. Een …

Gelijke Kappen, Andere Monniken?
Raoul Haenbeukers (Universiteit Maastricht)
18 mei 2016

In De Staat van het Onderwijs bracht de Inspectie van het Onderwijs enkele weken geleden de grote verschillen in schoolloopbaan tussen kinderen van ho…

Testobsessie
Pascal Cuijpers
18 mei 2016

Uit de column van Michael Persson (VK 4-5, Opinie & Debat) blijkt dat er in New York een enorme antipathie is ontstaan tegen het toetsen van, vaak vee…

Een app met een (f)luisterend oor voor leraren
Frank Crasborn, lector Fontys Lerarenopleiding Sittard / programmamanager AOSL
08 maart 2016

Om van de werkplek ook een leerplek te maken, werken lerarenopleidingen en scholen intensief samen. In Limburg gebeurt dit onder de vlag van het samen…

Enkele zorgen en vragen over passend onderwijs
Peter Freij, College van Bestuur Onderwijsgroep Buitengewoon
04 maart 2016

Ik ben slechts een eenvoudig onderwijsbestuurder uit het zuiden van het land. Maar geen zorg; ik heb geen last van een Calimerocomplex. Integendeel; i…

Onderwijsinnovaties in het VO
Kees Hoefnagel, Ambassadeur Leerling2020, VO-raad
04 maart 2016

Het VO staat aan het begin van een transformatieproces. Het meer dan honderd jaar oude jaarklassensysteem gaat geleidelijk verdwijnen. Steeds meer sch…

Unieke samenwerking Gemeente Maastricht, Kaleidoscoop en Universiteit Maastricht
Jan Knooren
05 februari 2016

De gemeente Maastricht wil alle kinderen en jongeren uit Maastricht op een positieve manier in aanraking brengen met kunst en cultuur. Voor de uitvoer…

Een agenda voor Nederland
Karin Straus, tweede kamerlid VVD
05 februari 2016

Het gaat goed met Nederland. We zijn de nummer vijf in Europa qua economie en we staan op de zevende plaats van de meest gelukkige mensen in de wereld…

De M(atch)-factor in begeleidingsgesprekken
Paul Hennissen, lector bij Lectoraat Opleiden in de School, de Nieuwste Pabo
05 februari 2016

Studenten van de Nieuwste Pabo in Sittard worden opgeleid door een voortdurende interactie tussen wat op de Pabo en wat op de opleidingsschool in het …

Onderwijs2032 in Limburg
Lex Borghans, Roxanne Korthals, Raoul Haenbeukers, Anne Schepers en Trudie Schils, Universiteit Maastricht
26 januari 2016

Naar aanleiding van het conceptadvies Onderwijs2032 over het curriculum van de toekomst vond op 23 november een bijeenkomst plaats in het gouvernement…

Laat onderwijs geen 'Ranking the stars' worden
Pascal Cuijpers
08 januari 2016

In januari 2016 zal het OnderwijsPlatform 2032 haar voorstellen aan Sander Dekker aanbieden. Tijdens de breed gedragen oriëntatie via #onderwijs2032, …

Kwaliteitsslag voor behoud beginnende leerkrachten
Paul Hennissen, de nieuwste PABO
08 januari 2016

De Nieuwste Pabo in Sittard en stichtingsbesturen vergroten het arbeidsperspectief van beginnende leerkrachten en tijdelijke vervangers in het basison…

Toekomstgericht onderzoek naar leren bij HEaL
Roxanne Korthals, Universiteit Maastricht
08 januari 2016

In het onderzoeksprogramma Human Enhancement and Learning (HEaL) van de Universiteit Maastricht werken onderzoekers van economie, psychologie, neurowe…

Natuur & techniek
G. Wismans, E. Slot en M. Bastings
08 januari 2016

Hoe een natuur & techniek les een wetenschap & technologie les werd door het stellen van goede vragen.

Laat objectiviteit in het onderwijs subjectiever worden
Pascal Cuijpers, docent Beeldende Vorming en faalangstreductietrainer
14 december 2015

Onderzoeken zoals bovenstaand beschreven, zijn slechts koren op de molen voor de zelfbenoemde critici, die hiermee hun ongenoegen bevestigd lijken te …

Waarom iedereen ook andere talen dan Engels zou moeten leren
Marion Collewet, promovenda Economie, Universiteit Maastricht
02 december 2015

Het is geen goed idee om leerlingen alleen Engels verplicht te laten leren, en een tweede taal tot keuzevak te maken. Het beperkt de communicatiemogel…

Wat willen leerlingen leren op school?
leerlingen van het Trevianum
30 november 2015

Op het gymnasium van het Trevianum in Sittard hebben leerlingen nagedacht en met elkaar en met docenten gepraat over onderwijs2032. Ze hebben hun geda…

Education 2.0: How the current system is no longer maintainable and should concern the future, not the past.
Tom Cobbenhagen, leerling Porta Mosana
23 november 2015

Because the current educational system seems outdated, how should the current educational system be changed to be compatible for the 21st century?

Onderwijs 2032
Roos Kessels, leerling Trevianum
21 november 2015

Wat willen wij in het onderwijs in 2032?

Onderwijsvisie 2032
Ernst Hobma, leerling Trevianum
21 november 2015

Drie punten die ik duidelijker in het advies zou willen zien: verlichting van de examendruk, het belang van goede leraren en een richtlijn over de ure…

De school van morgen
Theo van Mulken, MosaLira Stichting
21 november 2015

“Als we vandaag onderwijzen zoals gisteren beroven we onze kinderen van morgen” Het is een bekende uitspraak van John Dewey die hij zo’n tachtig jaar…

Na 38 jaar lesgeven een nieuwe fantastische ervaring
Theo Janssen, Sint-Janscollege Hoensbroek / OPEDUCA Leader
19 november 2015

Ik heb 2 keer leiding mogen geven aan grote veranderprocessen op onze school voor Voortgezet Onderwijs, het Sint-Janscollege. Nu werk ik aan de 3e gr…

Een zestal elementen vormen de basis voor de visie
Jac Verstegen, sectordirecteur sector Zuid Aloysius Stichting
19 november 2015

Vorm en inhoud van het onderwijs Technologische mogelijkheden Context en organisatie

Curriculum voor de toekomst
Lex Borghans en Trudie Schils, Universiteit Maastricht
19 november 2015

Toekomstbestendigheid is een van de speerpunten van het huidige onderwijsbeleid. Maar wat is dat precies, toekomstbestendig onderwijs? Moeten we kinde…

Als keuzes geen keuze blijken te zijn
Wim Horsch, SVO/PL
18 november 2015

Het conceptadvies voor het onderwijs in Nederland in 2032 is beschikbaar. Een boeiende analyse, een imposante berg data, waaruit de leden van het Plat…

Brede ontwikkeling
Paula Corsten, CvB Prisma-spo
18 november 2015

Al 25 jaar hoor en zie ik dat we in het onderwijs aandacht willen hebben voor het kind als kind, met de brede ontwikkeling die daarbij hoort.

Onderwijs 2032
Bert Nelissen, Innovo
18 november 2015

De commissie onder voorzitterschap van Paul Schnabel heeft interessante vergezichten aan het papier toevertrouwd in Onderwijs 2032. Uiteraard is er bi…

Creativiteit en Nieuwsgierigheid
Jan van de Ven, Leerkracht basisonderwijs
17 november 2015

Creativiteit en Nieuwsgierigheid zal zich niet moeten beperken tot de leerlingen. Ook bij leerkrachten zelf is hier nog een wereld te winnen!

Muiswerk werkt! Maar er moet natuurlijk wel geoefend worden!
Carla Haelermans en Joris Ghysels, Universiteit Maastricht
06 november 2015

Veel VO-scholen zetten in op digitale oefenprogramma’s om te zorgen dat leerlingen voldoen aan de referentieniveaus voor taal en rekenen/wiskunde. Omd…

Eigenaarschap de sleutel tot passend onderwijs?
Drs. Corrie Urlings, Universiteit Maastricht
06 november 2015

Ben van Lieshout startte ooit als leerkracht binnen het onderwijs en heeft zich vervolgens trap na trap omhoog gewerkt op de ladder tot bestuurslid. H…

Een nieuw curriculum alleen is niet voldoende
Jan Fasen, Directievoorzitter van het Mundium College
05 november 2015

Paul Schnabel werkt aan een advies voor een nieuw curriculum. Hij betrekt er zowat heel Nederland bij, want nadenken over de inhoud van onderwijs is m…

Limburg haalt drie NRO-subsidies binnen!
Project team Educatieve Agenda Limburg
02 oktober 2015

NRO heeft subsidie verstrekt voor twaalf onderzoeksprojecten voor langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek. In drie van deze twaalf projecten zij…

Meer Engelstalige lessen op de basisschool!
Chris de Haan (College Den Hulster) en Anne Schepers (Universiteit Maastricht)
02 oktober 2015

De Engelse taal behoort tot de kern van ons onderwijs. Dat is voor College Den Hulster in Venlo wel duidelijk. De school biedt vwo-leerlingen dan ook …

Leren en verbinden binnen SOML
Open Universiteit Heerlen
02 oktober 2015

Heyy is een door Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) geïnitieerd professionaliseringsplatform.Heyy verbindt niet alleen medewerkers binnen het o…

Laat je vaardigheden en talenten zien: de ontwikkeling van een "Plus-document"
Manisha Kalikadien, Verena Pachler, Rachel Phoa en Charlotte Raue (Universiteit Maastricht)
04 september 2015

"...Wees als het kind dat de zeester weer terug in de zee gooit": dat is het motto waaronder dit project is uitgevoerd. Het is gebaseerd op een verhaa…

Ranking The Class
Eveline Kersten (Fontys Hogeschool)
07 augustus 2015

Vaak pas later in het leven geven mensen aan toch graag het onderwijs in te willen. De kwaliteit van onderwijs wordt bepaald door de leraar voor de kl…

Verschil tussen jongens en meisjes bij de centrale eindtoets basisonderwijs
Lex Borghans en Tyas Prevoo (Universiteit Maastricht)
07 augustus 2015

De centrale eindtoets van Cito van dit voorjaar leverde opmerkelijke resultaten op. In tegenstelling tot de scores van de afgelopen jaren, was het gem…

De Limburgse kenniseconomie geeft gas!
Gedeputeerde Hans Teunissen (onderwijs) en Gedeputeerde Twan Beurskens (economie)
07 augustus 2015

Limburg investeert veel geld in kennisontwikkeling; € 600 miljoen om precies te zijn. Dat doet de Provincie Limburg samen met Den Haag, Brussel en ond…

Krimp dringt door in het voortgezet onderwijs
Karin Straus (Tweede Kamerlid)
03 juli 2015

Waar kinderaantallen kleiner worden, heeft dat ingrijpende gevolgen voor het onderwijs. Krimp bedreigt in veel gebieden direct het voortbestaan van de…

Wat te doen met onze talentvolle leerlingen?
J. Verlinden en A. Schepers (Universiteit Maastricht)
03 juli 2015

Hoe zorgen we voor een doorlopende leerlijn voor onze cognitief begaafde leerlingen? Kunnen we onze leerlingen met vakoverstijgende initiatieven onder…

De Diagnostische Tussentijdse Toets
Pascalle Haenen (CvTE)
01 juni 2015

De diagnostische tussentijdse toets (DTT) is een diagnostische toets aan het eind van de onderbouw in het voortgezet onderwijs voor de vakken Nederlan…

Onmisbare soft skills!
Maartje Janssen, BC Broekhin Roermond
01 juni 2015

In een samenleving waarin kennis zich in een razend tempo ontwikkelt en vernieuwt en waarin deze bovendien gemakkelijk onafhankelijk van tijd en plaat…

Het effect van Voor- en Vroegschoolse Educatie in vier dilemma’s
Karien Coppens (Universiteit Maastricht)
01 juni 2015

De eerste levensjaren zijn essentieel voor de ontwikkeling van een kind. De hersenen zijn deze eerste jaren namelijk het meest gevoelig voor stimuleri…

Wetenschap door de ogen van kinderen
Annemarie Neeleman (Universiteit Maastricht)
01 juni 2015

42 Leerlingen die dit jaar een top citoscore hebben behaald; ze behoren bij de beste 3 gemiddelde scores van heel Nederland. Omdat deze kinderen gemid…

VO in Limburg: van hokjes naar cirkels
Ron Bonekamp (stichting LVO)
01 mei 2015

De afkorting VO staat voor Voortgezet Onderwijs waarmee impliciet vooral de verbinding met de herkomst van de leerlingen, het basisonderwijs, wordt be…

Advies en eindtoets
Lex Borghans en Trudie Schils (Universiteit Maastricht)
01 mei 2015

Voor het eerst werden de nieuwe regels gehanteerd bij het geven van een advies aan de leerlingen uit groep 8 van de basisscholen. Deze nieuwe regels h…

Welkom bij het webtijdschrift van de Educatieve Agenda Limburg!
Universiteit Maastricht
01 mei 2015

Ervaringen delen, samen leren en elkaar inspireren: dat zijn de ambities van het webtijdschrift van de Educatieve Agenda Limburg. In deze online omgev…

Ontwikkeling onderwijs in Limburg
Bert Nelissen (Bestuursvoorzitter INNOVO)
01 mei 2015

Goed onderwijs staat en valt met goede leerkrachten. Goed onderwijs vraagt ook om samen leren en leren van elkaar, om gebruik te maken van recente inz…

Leraarsnesten: opleiden van leraren op de werkplek
Paul Hennissen (Zuyd Hogeschool)
01 mei 2015

Een leraarsnest is een metafoor. De vraag is natuurlijk waarover die metafoor gaat en wat er met een leraarsnest bedoeld wordt. Om een antwoord te gev…

Zelf een bijdrage schrijven? De Educatieve Agenda Limburg is ook een platform waar docenten, onderzoekers en ouders stukken met elkaar delen.