header

Agenda


KidzCollege gaat weer van start!

De Universiteit Maastricht biedt colleges aan voor kinderen uit de groepen 8 van basisscholen in de regio. In deze colleges komen kinderen op een toegankelijke, begrijpelijke en boeiende manier in aanraking met wetenschap.

De colleges omvatten een breed scala aan (actuele) onderwerpen, van traumachirurgie en migratie tot de invloed van nieuwe technologie en het concept vrijheid.

De nieuwe reeks van KidzCollege 2017 gaat op woensdag 10 mei van start. In totaal worden er 7 colleges gegeven, telkens op de woensdagochtend. Scholen kunnen zich hier klassikaal voor aanmelden.

Voor meer informatie klik hier


Onderzoeksmiddag veldwerk

De Nieuwste Pabo 10 mei 2017

De Onderzoeksmiddag Veldwerk op 10 mei (13.30-17.30 uur) heeft als doel te inspireren om onderwijs met behulp van onderzoek te verbinden en te verbeteren. Prominent onderdeel is de posterpresentaties door vierdejaars studenten.

Het is een ontmoeting tussen aanstaande en zittende leerkrachten, schoolleiders en docenten van de Nieuwste Pabo.

De organisatie is in handen van Leerlandschap van Communities en lectoraat Opleiden in de School van de Nieuwste Pabo.

Voor programma en inschrijven klik hier

VELON congres 2018


Onderwijsdialoog 'Doordacht digitaal'

18 april 2017

De Onderwijsraad en TIER-UM nodigen u van harte uit voor de onderwijsdialoog ‘Doordacht Digitaal’ op dinsdagmiddag 18 april vanaf 13.30 uur in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht.

De Onderwijsraad geeft een voorproef van het advies Doordacht Digitaal, dat aan OCW en het parlement zal worden aangeboden. In dit advies beantwoordt de raad de adviesvraag: Hoe kan het onderwijs optimaal profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt? TIER zorgt voor een ‘benchmark’ van de digitalisering in het Nederlandse onderwijs, zodat iedereen de positie van haar of zijn school kan beoordelen ten opzichte van het landelijk beeld. Ook worden de didactische uitdagingen geschetst en wordt aangegeven wat het beschikbare wetenschappelijke bewijs is over de effecten van digitalisering. Docenten uit het PO, VO en MBO leggen uit wat zij doen om digitalisering te stimuleren en docenten te motiveren mee te doen. Het is de bedoeling dat iedereen naar huis gaat met een tiental voorbeelden van “do’s and don’ts”.

klik hier voor meer informatie


Conferentie: 'Anders doen denken' in het onderwijs

21 juni 2017

Op zoek naar uitdagingen: hoe begeleid je (leer)loopbanen van scholieren, studenten, opleiders én managers optimaal?

De arbeidsmarkt verandert. Jongeren moeten leren omgaan met onzekerheid in hun loopbaan. Het ministerie OCW stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Kortom: het onderwijs heeft een nieuwe opdracht. Maar hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs dan ook écht anders wordt? Dat het leiden en begeleiden door docenten en managers verandert, zodat jongeren handvatten krijgen om zichzelf te kunnen handhaven in een veranderende wereld? Hoe kunnen onderwijs, beroepspraktijk en wetenschap de krachten bundelen om die veranderingen ook verbeteringen te laten worden?

In gesprek met vernieuwers

Tijdens de conferentie ‘Anders doen denken' in het onderwijs proberen we antwoorden te vinden op deze vragen. Vernieuwers in het onderwijs gaan met je in gesprek over anders denken in het onderwijs.

Organisatie

‘Anders doen denken’ wordt georganiseerd door prof. dr. Marinka Kuijpers, i.s.m. Johan van der Sanden erepenningdragers in het vmbo.

Voor meer informatie klik hierhttp://www.leerloopbanen.nl/agenda/168/conferentie-anders-doen-denken-in-het-onderwijs