header

Events

symposium van de Gezonde Basisschool van de Toekomst.


Bij deze bent u namens Movare, GGD Zuid Limburg en de Universiteit Maastricht van harte uitgenodigd voor het symposium van de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Dit zal plaatsvinden op woensdag 8 november van 13.00 – 18.00 uur bij Discovery Center Continium aan het Museumplein 2, 6461 MA in Kerkrade.

Programma

Tijdens het plenair programma wordt 2 jaar Gezonde Basisschool van de Toekomst geëvalueerd, en werpen we samen met inspirerende sprekers een blik op de komende jaren.

In de deelsessies nodigen we u allen uit om mee te denken over de rol van professionals binnen een gezonde schooldag. In de bijlage treft u een overzicht van het volledig programma.

Aanmelden

Wilt u bij het symposium aanwezig zijn, meld u dan aan via de volgende link: www.movare.nl/conferentie

Klik hier voor volledige programma

Wees er snel bij, want er zijn een gelimiteerd aantal plekken beschikbaar!


Save the date: ONTMOETINGSDAG ONDERWIJS: BELGISCH & NEDERLANDS LIMBURG

Interlimburgse studie- en ontmoetingsdag Onderwijs, die het Algemeen Nederlands Verbond, de Maasketen Jan van Eyck, de regio Belgisch- en Nederlands Limburg en Hogeschool Limburg PXL op donderdag 1 maart 2018 in Hasselt organiseren.

In de bijlage vindt u de geplande workshops en de namen van het comité van aanbeveling.


Introductie De Werkplaats

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie van € 1,2 mln. toegekend aan het Limburgse onderwijsveld voor de uitvoering van het project ‘De Werkplaats’. Hierin gaat de onderwijssector van binnenuit samenwerken aan onderwijskwaliteit voor de toekomst. Een belangrijk deel van de financiële middelen is bedoeld voor de uitvoering van een innovatieregeling voor leraren(teams) waarmee zo’n 40 projecten op Limburgse basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs ondersteund zullen worden. Deze regeling is beschikbaar voor het begin van het nieuwe schooljaar.

Onderwijskwaliteit van de toekomst
Gedeputeerde Hans Teunissen: “Onderwijskwaliteit voor de toekomst vraagt om visie en inspiratie en wordt elke dag vormgegeven door de scholen en leerkrachten zelf die hier dagelijks hard aan werken. Dat is waar het in “De Werkplaats” om draait: het delen van inspiratie, kennis en ervaring op de werkvloer, met daaraan gekoppeld een innovatieregeling ter ondersteuning van kansrijke ideeën van scholen en leraren. Deze provincie brede samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs is uniek Nederland.”

De Werkplaats
Het project wordt binnen het onderwijsveld zelf uitgevoerd en start op 1 juni 2017 met een beoogde einddatum van september 2019. Als projectleider is Daniël Fermont aangesteld, leerkracht en unitregisseur uit het Limburgse onderwijs die met de voeten in de klei staat en innovatie en talentontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Daniël Fermont: “De ideeënkracht van leraren zelf is de motor van het project. Het doel is om van elkaar te leren en intercollegiaal in teams samen te werken aan de talentontwikkeling van kinderen. Doorlopende leerlijnen en digitalisering spelen hierbij een belangrijke rol.”.

Het project De Werkplaats is in feite een Limburgs Onderwijslab dat bestaat uit drie soorten werkplaatsen:

  • De Marktplaats: waar de aanwezige kennis, inspiratie en ervaring van Limburgse scholen gedeeld wordt;
  • De Vrijplaats: waar de innovatiekracht op de werkvloer gestimuleerd en ondersteund wordt;
  • De Buitenplaats: waar samen met de ‘buitenwereld’ nieuwe experimenten gecreëerd worden.

Provincie Limburg en onderwijs
Naast het project “De Werkplaats” investeert de Provincie Limburg ook in het MBO en de Educatieve Agenda Limburg en stimuleert zij het primair en voortgezet onderwijs om in het curriculum en de manier van lesgeven in te spelen op het belang van technologie, cultuur en digitale vaardigheden.

Op 26 juni 2017 zal het onderwijsveld in een speciale bijeenkomst voor Statenleden de plannen voor “De Werkplaats” nader toelichten.

Voor meer informatie over de werkplaats, klik hier.

Inschrijven introductiebijeenkomst, klik hier.

Website klik hier

De Werkplaats
De Werkplaats persmoment

https://omroepvenlo.nl/video/55332274KidzCollege gaat weer van start!

De Universiteit Maastricht biedt colleges aan voor kinderen uit de groepen 8 van basisscholen in de regio. In deze colleges komen kinderen op een toegankelijke, begrijpelijke en boeiende manier in aanraking met wetenschap.

De colleges omvatten een breed scala aan (actuele) onderwerpen, van traumachirurgie en migratie tot de invloed van nieuwe technologie en het concept vrijheid.

De nieuwe reeks van KidzCollege 2017 gaat op woensdag 10 mei van start. In totaal worden er 7 colleges gegeven, telkens op de woensdagochtend. Scholen kunnen zich hier klassikaal voor aanmelden.

Voor meer informatie klik hierConferentie: 'Anders doen denken' in het onderwijs

21 juni 2017

Op zoek naar uitdagingen: hoe begeleid je (leer)loopbanen van scholieren, studenten, opleiders én managers optimaal?

De arbeidsmarkt verandert. Jongeren moeten leren omgaan met onzekerheid in hun loopbaan. Het ministerie OCW stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Kortom: het onderwijs heeft een nieuwe opdracht. Maar hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs dan ook écht anders wordt? Dat het leiden en begeleiden door docenten en managers verandert, zodat jongeren handvatten krijgen om zichzelf te kunnen handhaven in een veranderende wereld? Hoe kunnen onderwijs, beroepspraktijk en wetenschap de krachten bundelen om die veranderingen ook verbeteringen te laten worden?

In gesprek met vernieuwers

Tijdens de conferentie ‘Anders doen denken' in het onderwijs proberen we antwoorden te vinden op deze vragen. Vernieuwers in het onderwijs gaan met je in gesprek over anders denken in het onderwijs.

Organisatie

‘Anders doen denken’ wordt georganiseerd door prof. dr. Marinka Kuijpers, i.s.m. Johan van der Sanden erepenningdragers in het vmbo.

Voor meer informatie klik hierhttp://www.leerloopbanen.nl/agenda/168/conferentie-anders-doen-denken-in-het-onderwijs