header

Een goede keuze

Bij een goede aansluiting van het voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs gaat het om (1) de overgang van het vmbo naar het mbo en terugdringing van (vroegtijdige) uitval op het mbo, (2) de overgang van het vo naar het hbo en universiteit, maar ook om (3) de doorstroom van mbo naar hbo en (4) de doorstroom van hbo naar universiteit. De aanpak van uitval en de ondersteuning van carrière-switchers en zij-instromers, vragen om lerend leven door verticale (in de vo-mbo-ho onderwijsketen) en diagonale (met het bedrijfsleven) ketenaanpak.

Speerpunt 2

Speerpunt 2: Een goede keuze