header

Kennis-As Limburg

Relatie met Kennis-As, groeimotor van de regio

De Educatieve Agenda Limburg sluit aan op de doelstellingen die in de Kennis-As zijn gedefinieerd. Voor economische ontwikkeling en structuurversterking zijn kennis, vakmanschap en een goed opgeleide bevolking van groot belang. De maatschappelijke kerntaak van kennisinstellingen als Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en Fontys Hogescholen is het ontwikkelen van kennis en het scheppen van de voorwaarden voor goed onderwijs. Om de kwaliteit van het Limburgse onderwijs te behouden en uit te bouwen en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren is het cruciaal dat kennisinstellingen samenwerken met scholen in alle onderwijssectoren, het bedrijfsleven en de Provincie Limburg. Relevante vragen uit het onderwijsveld en bedrijfsleven zijn dan onderwerp van wetenschappelijk onderzoek, rekening houdend met provinciale beleidsstrategieën. Innovatie op deze manier leidt ook daadwerkelijk tot een regionale economische structuurversterking. Beter onderwijs betekent ook verbeteringen op talloze andere gebieden zoals een betere gezondheid, minder criminaliteit en meer ondernemerschap. Al deze factoren kunnen bijdragen aan een goede positie van de provincie Limburg. Een duurzame samenwerking tussen onderwijsveld, onderzoek en bedrijfsleven is niet vanzelfsprekend. De Educatieve Agenda Limburg kan hierin een voorbeeldfunctie hebben voor andere provincies.

Afstemming met andere projecten

De Educatieve Agenda Limburg dient ook als basis voor afstemming met andere projecten in de provincie, zowel binnen als buiten de Kennis-As. Het project De Gezonde Basisschool bijvoorbeeld, omvat het opzetten van dagscholen in de gemeente Landgraaf en effectmetingen naar de gezondheidsaspecten, psychologische kenmerken en leerprestaties van de leerlingen. De Onderwijsmonitor van de Educatieve Agenda Limburg is de basis voor deze effectmeting, zodat vergelijking met een brede set scholen en indicatoren plaatsvindt. Daarnaast vindt afstemming plaats van de activiteiten van de Educatieve Agenda Limburg met die op de (te ontwikkelen) campussen binnen de Kennis-As. Om ook hier, door samenwerking, de kennis van alle partners optimaal te benutten en in te zetten voor economische versterking van de regio. Ook afstemming met de Human Capital Agenda en het Techniekpact is een optie. Deze richten zich op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het enthousiasmeren van leerlingen voor technische beroepen en het vergroten van de aantrekkelijkheid van een aantal topsectoren zoals life sciences, health, chemie en logistiek. Ook hier kan de Educatieve Agenda Limburg meewerken aan een effectmeting op basis van de informatieverzameling en dialoog.