Brede ontwikkeling

Paula Corsten, CvB Prisma-spo | 18 November 2015


Brede ontwikkeling


Ik loop ondertussen ruim 25 jaar mee in onderwijs, sinds 1 jaar als bestuurder van organisatie Prisma met 11 basisscholen en 1 SBO-school.

Al 25 jaar hoor en zie ik dat we in het onderwijs aandacht willen hebben voor het kind als kind, met de brede ontwikkeling die daarbij hoort. Al meer dan 25 jaar zijn er ook diverse concepten ontwikkeld, zoals o.a. Basisontwikkeling en Ervaringsgericht leren. Ook nu lees ik in het dit hoofdlijnadvies dat de brede ontwikkeling onderwerp moet zijn van (basis)onderwijs.

Hoe komt het dan dat de overheid, bij monde van de Inspectie, ons als onderwijs al jarenlang de maat neemt met "landelijk genormeerde" toetsen, die niets anders meten dan een beperkt aantal didactische vaardigheden?

Hoe komt het dat PABO's nog steeds het methodisch leren als kern in hun aanbod hebben?

En, dichter bij huis, hoe komt het dat leraren waarmee ik hierover in gesprek raak, bijna opgelucht ademhalen als ze hiervoor ruimte krijgen van mij als bestuurder, maar aan de andere kant twijfelen "of dit wel mag"?

Hoe diep zitten onze overtuigingen? En wat is er dan nodig om, liefst ver voor 2032, dit onderwijsaanbod voor kinderen wel te realiseren?

Curriculum
delen:  
Loading Conversation