Cross-overs in Onderwijsonderzoek

Trudie Schils (Universiteit Maastricht) | 18 April 2018


Cross-overs in Onderwijsonderzoek


Goed onderwijs is een zaak waar veel instanties aan werken, ieder vanuit het eigen werkveld. Voor de analyse of aanpak van specifieke vraagstukken wordt ad hoc samenwerking met andere partijen gezocht. Een duurzame integrale samenwerking tussen verschillende partijen – bijvoorbeeld tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers – ontbreekt vaak en is niet vanzelfsprekend. Het gaat vaak om gescheiden werelden, met elk hun eigen historie, taal, doelen, belangen en omgeving. Het goed organiseren en onderhouden van die samenwerking kan zorgen voor een uitwisseling van expertise en een effectiever resultaat van acties. Belangrijk daarbij is dat betrokkenen cross-overs maken naar de wereld van de ander en dat alle betrokkenen succes van de samenwerking ervaren.

Lees hier het hele artikel

Bekijk hier het filmpje

delen:  
Loading Conversation