De Educatieve agenda Limburg en de aanpak na corona

Trudie Schils, Universiteit Maastricht | 09 June 2021

De Educatieve agenda Limburg en de aanpak na corona

In het radioprogramma “De Stemming” werd Trudie Schils, programmamanager van de Educatieve Agenda Limburg en hoogleraar onderwijseconomie, bevraagd over de aanpak van leerachterstanden ten gevolge van corona. Hoe moet het steunpakket van 8,5 miljard euro worden besteed? Welke ontwikkelingen zien we binnen het onderwijs en welke rol speelt de Educatieve Agenda Limburg in dit geheel?

Doordat het basisonderwijs mooie leerlingvolgsystemen heeft is er hier veel bewijs voor leervertragingen bij bepaalde vakken bij groepen leerlingen, gebaseerd op onderzoek na de eerste lockdown (van NCO maar ook op basis van de Limburgse data, waarvan u de conclusie hier kunt lezen). Nieuwe cijfers laten zien dat een deel van die leervertraging al is ingelopen. Waar we minder van weten is wat corona met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen heeft gedaan in het basisonderwijs. Of wat het met de leerlingen in het beroepsonderwijs en het middelbaar onderwijs heeft gedaan. Door een gebrek aan uniforme leerlingvolgsystemen zijn hier minder harde cijfers van bekend. Wel zien we dat met name leerlingen op het VMBO en het MBO zich meer zorgen maken over hun toekomst, dan leerlingen in voorgaande jaren. Klik hier voor meer informatie over de effecten van de eerste lockdown in het Limburgse vo.

Om de gevolgen van corona binnen het onderwijs aan te pakken, is een mooi bedrag van 8,5 miljard euro uitgetrokken. Toch is Trudie Schils kritisch op de inzet van dit geld. Hebben scholen wel een goed overzicht van waar ze het geld het beste aan kunnen besteden? Sluiten de interventies waaruit scholen moeten kiezen wel aan bij de behoeften van de eigen school? En in hoeverre is het mogelijk om structurele veranderingen te bewerkstelligen en evidence-based onderwijsinnovatie te stimuleren? Ook is het van belang dat  de stappen die gezet zijn in de digitale transitie, behouden blijven. In dit alles ligt dan ook een rol voor de Educatieve Agenda Limburg. Met dit kennisnetwerk willen we ervoor zorgen dat de kennis die in de regio wordt opgedaan omtrent de grote problemen in het onderwijs en omtrent interventies (aangepast aan de eigen context), met elkaar gedeeld wordt en dat het onderzoek en de praktijk verder bij elkaar wordt gebracht.

Het gaat daarbij dan nadrukkelijk niet alleen om leervertraging bij bepaalde vakken, maar juist ook om sociaal-emotionele vaardigheden die conditioneel zijn om goed te kunnen leren. We zien dan ook dat het onderwijs steeds meer aandacht besteedt aan interpersoonlijke of psycho-sociale vaardigheden (zoals, communiceren, presenteren en leidinggeven) en intrapersoonlijke of emotionele vaardigheden (zoals het omgaan met eigen onzekerheden, realistische doelen stellen en zelfregulerend leren), maar dat het objectief meten hiervan nog een uitdaging is. In de komende periode gaat Trudie Schils daarom, samen met leraren, aan de slag om te kijken welke instrumenten er zijn of ontwikkeld kunnen worden om dit soort vaardigheden goed in kaart te brengen, waarbij het oordeel tussen leerlingen en tussen leerkrachten vergeleken kan worden, en waarbij deze instrumenten ingezet kunnen worden om de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen verder te stimuleren. Meer informatie hierover is te vinden in de oratie van Trudie Schils “Samen werken aan goed onderwijs: benut die complementariteit”, die u hier kunt bekijken.

Klik hier voor het hele interview (vanaf minuut 20).


 ​​​​​​


delen:  
Loading Conversation