Eindexamens 2017 dag 2

| 11 May 2017


De eindexamens vo: beroepsgerichte vakken (vmbo gl en tl), Nederlands (havo) en kunst en m&o (vwo)

Na het havo en vwo start vandaag ook het eindexamen voor sommige vmbo-leerlingen. Vmbo gl heeft examen in de beroepsgerichte vakken voertuigentechniek en transport & logistiek. Havo doet vandaag Nederlands. Vwo kunst en management en organisatie (m&o).

Net als bij het vwo is ook op het havo Nederlands een vak waarop gemiddeld relatief lager cijfers worden behaald. Landelijk is het gemiddelde over de afgelopen jaren 6,18 (zie tabel 1). Limburg scoort lager met gemiddeld 6,07. Landelijk haalt 78% van de leerlingen minstens een 5,5. In Limburg is dat 75%.


In Limburg nemen minder vwo-ers deel aan het eindexamen kunst, en de leerlingen scoren er gemiddeld genomen ook wat lager op dan het landelijk gemiddelde. Aan het eindexamen van management en organisatie nemen iets meer vwo-ers in Limburg deel en ook scoren ze iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

delen:  
Loading Conversation