De Limburgse kenniseconomie geeft gas!

Gedeputeerde Hans Teunissen (onderwijs) en Gedeputeerde Twan Beurskens (economie) | 07 August 2015


Limburg investeert veel geld in kennisontwikkeling; € 600 miljoen om precies te zijn. Dat doet de Provincie Limburg samen met Den Haag, Brussel en onderwijsinstellingen en (mkb-) ondernemers in Limburg. De kiem werd in april 2013 gelegd met een strategisch programma onder de naam Kennis-As Limburg. We zijn drie jaar onderweg en we mogen nu al rustig constateren dat de ingeslagen weg effect sorteert.

De Limburgse economie is uit het slop en groeit weer. De Brightlands Chemelot Campus dijt gestaag uit. De Smart Services Campus in Heerlen kende een vliegende start met de vestiging van Accenture en Conclusion. Het ene logistieke bedrijf na het andere komt naar Limburg. VDL Nedcar wil flink uitbreiden. Bedrijven en burgers zijn optimistisch over de toekomst en qua aantallen werklozen zitten we al onder het landelijk gemiddelde.

Dat is geen reden om ons nu al op de borst te kloppen of achterover te leunen. Integendeel. Er staan immers nog steeds teveel mensen langs de kant. Dertigduizend mensen in onze provincie zijn op dit moment nog werkzoekend. Het provinciebestuur streeft naar werk voor iedereen, zoals in het nieuwste regeerakkoord te lezen valt. Een hele opgave, zeker. Maar meer banen scheppen is één, voldoende gekwalificeerde mensen voor al die nieuwe jobs zoeken is twee. Daarom werkt het provinciebestuur ook nadrukkelijk samen met onze onderwijsinstellingen,.

Blijvende aandacht voor de opleidingen in onze provincie is immers noodzakelijk. We moeten meer Willy Wortels én Handige Harry’s opleiden. Voor de duidelijkheid; we gaan niet op de stoel van de school of de docent zitten. Het eigenaarschap voor onderwijs blijft bij het onderwijs en bedrijfsleven. Maar we gaan ons wel nadrukkelijk bekommeren om de relatie tussen die twee. We duwen en trekken, faciliteren en geven impulsen waar nodig. En – zoals gezegd - we zijn al op weg. Met het Techniekplan, om maar een voorbeeld te noemen. Of het propageren van meer Duits en Frans op scholen om onze kansen bij onze naaste buren te vergroten. We doen dus al een hoop.

Maar we gaan nu gas geven. We moeten Limburg toekomst-proof maken. Dat is onze opgave. Dit betekent een betere relatie, betere samenwerking en een betere match tussen onderwijs en bedrijfsleven. Om dat een flinke duw te geven bereiden we nu met alle partijen een Limburgs Werk Akkoord voor. Met als belangrijk onderdeel het realiseren van 20.000 stage-, trainee- en leerwerkplekken. Maar ook; adaptief onderwijs, onderwijs dat aansluit op toekomstige vraag vanuit het bedrijfsleven. En last but not least gaan we de aanval inzetten op voortijdig schoolverlaten. Zonder kwalificatie, zonder diplomatie sta je meteen al op achterstand. Dat moeten we niet willen. In de eerste helft 2016 rollen we die nieuwe maatregelen uit. We gaan het hele onderwijsveld hierbij betrekken: van primair en voortgezet onderwijs tot hogescholen en universiteiten. Limburg geeft gas!

Loading Conversation