Eindexamens 2017 dag 8

| 18 May 2017


vmbo

Ook op het vmbo bb zien we dat het percentage Limburgse leerlingen dat Duits heeft flink hoger is dan landelijk, ruim drie keer zo hoog: 10 versus 3 procent (tabel 1). Net als op de andere onderwijsniveaus halen Limburgse leerlingen hier gemiddeld een hoger cijfer dan het landelijk gemiddelde: 6,88 versus 6,45.


Bij het vak biologie op het vmbo bb zien we dat Limburgse leerlingen dit ook vaker als examen hebben, 53 versus 45 procent. Het gemiddelde cijfer voor biologie is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde, 6,50.

Op het vmbo kb heeft een heel klein van de leerlingen examen aardrijkskunde, wel het dubbele in Limburg dan landelijk (4 versus 2 procent), en op het vmbo gl en tl heeft ongeveer een kwart van de leerlingen aardrijkskunde, hetgeen lager is dan het landelijk gemiddelde (24 versus 31procent). Leerlingen op het vmbo kb halen iets lagere cijfers dan het landelijk gemiddelde (6,07 versus 6,12), en leerlingen op het gl en tl iets hogere cijfers (6,27 versus 6,23).

Ongeveer een kwart van de leerlingen op het vmbo kb en een derde van de leerlingen op het gl/tl heeft nask 1. Leerlingen op het gl/tl halen hier beduidend hogere cijfers dan het landelijk gemiddelde: 6,51 versus 6,36.

Voor ongeveer de helft van de leerlingen vmbo kb, gl/tl en havo zitten de examens er na vandaag op. Bij vmbo bb moet iedereen volgende week nog aan de slag, omdat Engels nog moet komen.

Havo

Ruim 60 procent van de havisten heeft wiskunde A en ruim een kwart wiskunde B (tabel 2). Deze percentages in Limburg zijn vergelijkbaar met de landelijke percentages. Ook de gemiddelde cijfers die de havisten behalen bij deze wiskunde vakken zijn vergelijkbaar tussen Limburg en Nederland als geheel.

Iets minder dan 10 procent van de havisten heeft kunst als examen, lager dan het landelijk gemiddelde van 14 procent. Leerlingen halen ook gemiddeld een lager cijfer op dit vak, 6,25 versus 6,36.


Vwo

Bij Frans op het vwo zijn de deelname percentages en gemiddelde cijfers vergelijkbaar tussen Limburg en het landelijk gemiddelde: ongeveer 40 procent van de vwo-ers heeft examen Frans, en gemiddeld halen ze voor dit vak een 6,31. Frans behoort tot de vakken waar gemiddeld genomen de laagste cijfers worden gehaald.

Een klein deel van de vwo-ers heeft examen filosofie. Limburgse leerlingen halen hier gemiddeld een beduidend lager cijfer op dan het landelijk gemiddelde: 6,39 versus 6,73.

Op het vwo is 13% van de leerlingen klaar met de examens na vandaag.

delen:  
Loading Conversation