Eindexamens 2017 dag 7

| 18 May 2017


Vmbo

Voor alle onderwijsniveaus binnen het vmbo staat economie op het programma. Limburgse vmbo-ers doen op alle niveaus minder vaak examen in dit vak dan landelijk (tabel 1). Op vmbo bb en kb halen Limburgse leerlingen gemiddeld een iets lager cijfer dan het landelijk gemiddelde, terwijl dit omgekeerd is op het vmbo gl/tl. Het vak economie behoort in het algemeen op het vmbo tot de vakken waarop relatief lage cijfers worden behaald.

Voor 34% van de vmbo-kb-leerlingen en 13% van de vmbo-gl/tl-leerlingen is het vandaag de laatste examendag.


Havo

Duits is op het havo landelijk met 6,06 het vak met het laagste gemiddelde cijfer (tabel 2). Limburgse leerlingen scoren aanmerkelijk hoger en halen gemiddeld 6,38. Het is daarmee ook zeker niet één van de vakken waarop het slechts wordt gescoord. Iets meer leerlingen in Limburg (38 procent) hebben Duits eindexamen dan landelijk (32 procent).

10 procent van de Limburgse havisten heeft ook examen tehatex. Dit percentage is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (8 procent). De gemiddelde cijfers in Limburg en Nederland zijn ook vergelijkbaar (6,26 in Limburg en 6,23 landelijk).


Vwo

Meer vwo-ers in Limburg hebben eindexamen maatschappijwetenschappen dan het landelijk gemiddelde (13 versus 8 procent). Gemiddeld halen leerlingen een 6,49 op dit vak (landelijk 6,46).

Ongeveer de helft van de vwo-ers heeft examen scheikunde. Het gemiddelde cijfer dat Limburgse leerlingen halen is gelijk aan het landelijk gemiddelde, een 6,86.

delen:  
Loading Conversation