Welkom bij het webtijdschrift van de Educatieve Agenda Limburg!

Universiteit Maastricht | 01 May 2015


Ervaringen delen, samen leren en elkaar inspireren: dat zijn de ambities van het digitale tijdschrift van de Educatieve Agenda Limburg. In deze online omgeving staat het onderwijs in de provincie Limburg centraal. De inhoud wordt vormgegeven door leerkrachten, onderzoekers, schoolbestuurders, interne begeleiders, leerlingen, ouders, beleidsambtenaren en ieder ander die het Limburgse onderwijs een warm hart toedraagt.

Het digitale tijdschrift is het platform van ons gezamenlijke onderwijsprogramma: de Educatieve Agenda Limburg. Dit is een samenwerkingsverband tussen de instellingen hoger onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, de besturen in het primair en voortgezet onderwijs en de Provincie Limburg. De belangrijkste doelen zijn verdere verbetering van het onderwijs en een betere aansluiting van dat onderwijs op de Limburgse arbeidsmarkt. Om dit te bereiken zetten we in op een structurele dialoog, intensievere samenwerking, de Onderwijsmonitor Limburg en samen leren.

In dit webtijdschrift maken we het onderwijs in onze provincie zichtbaar. In persoonlijke bijdrage delen we onze kennis, ervaringen en ideeën. Dit kunnen resultaten zijn van onderzoeken die in het Limburgse onderwijs plaatsvinden, cijfers die uit de onderwijsmonitor naar voren komen, maar ook blogs over zaken die iemand opvallen in het onderwijs en waarover dialoog gevoerd wordt. Ook profielwerkstukken van leerligen die over onderwijszaken gaan zijn van harte welkom.

Daarnaast bevat de website informatie over de inhoud, voortgang en resultaten van de doorbraakprojecten, de Onderwijsmonitor en andere projecten, die binnen de Educatieve Agenda Limburg tot stand komen. In de database verzamelen we nieuwsberichten over het Limburgse onderwijs, die we tevens voorzien van verwijzingen naar interessante boeken, artikelen, documentaires en websites.

Elke maand worden nieuwe artikelen geplaatst. Ingestuurde bijdragen zullen worden bekeken door de redactie die vervolgens de publicatietermijn en eventuele redactionele aanpassingen met de auteurs bespreekt. Bent u een docent, bestuurder, leerling of ouder, of bent u op een andere manier betrokken bij het Limburgse onderwijs? Wilt u een bijdrage leveren aan de dialoog? Wij heten u van harte welkom en nodigen u uit om uw ideeën, ervaringen en wensen met betrekking tot het Limburgse onderwijs te delen. We hopen dat het tijdschrift hiermee uitgroeit tot een bloeiende, online omgeving voor, door en over het Limburgse onderwijsveld.