Een zestal elementen vormen de basis voor de visie

Jac Verstegen, sectordirecteur sector Zuid Aloysius Stichting | 19 November 2015


  • Ieder individu krijgt ruimte om zich uniek te ontwikkelen.
  • Iedereen krijgt de kans om in zo divers mogelijke settings nieuwe ervaringen op te doe, en iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving.

Een zestal elementen vormen de basis voor de visie:

  • Het speelveld is een open leeromgeving die ruimte biedt voor maatwerktrajecten en een breed palet aan mogelijkheden biedt.
  • De wereldregio : de provincie als krachtige plaats waar leren en innovaties vanuit maatschappelijk belang plaats vinden.
  • De co-creatieve leerteams: samen leren met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, waarbij een ieder een bijdrage kan leveren vanuit eigen kracht.
  • Het leerpad voor het leven : doorlopende leerlijnen door het gehele leven heen, waarin plaats is voor zowel formeel als informeel leren.
  • De lerende en de coach : samen een passend individueel leerpad uitstippelen op basis van passie en daarmee authentieke talenten ontwikkelen.
  • De maatschappelijke rolmodellen: leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en morele vraagstukken.

Een aantal randvoorwaarden zijn :

Vorm en inhoud van het onderwijs; Technologische mogelijkheden; Context en organisatie.
Curriculum
delen:  
Loading Conversation