Eindexamens 2017 dag 5

| 16 May 2017


Leerlingen op het vmbo bb hebben vandaag (16 mei 2017) examen Nederlands. De rest van de vmbo-ers heeft geschiedenis en Engels. Voor het havo staan de examens muziek en economie op het programma en voor het vwo aardrijkskunde en natuurkunde.

Het vmbo

Zowel bij het vmbo kb als het vmbo gl/tl is Engels een van de vakken waar het hoogst op wordt gescoord, zowel landelijk als in Limburg. Bij het vmbo kb is het landelijke gemiddelde 6,36 (zie tabel 1). Limburgse leerlingen haalt op dit niveau gemiddeld een 6,57. Bij het vmbo gl/tl is het landelijke gemiddelde 6,52. Ook hier halen Limburgse leerlingen gemiddeld een hoger cijfer, een 6,70.


Nederlands behoort op het vmbo bb tot de betere vakken. Limburgse leerlingen wijken qua gemiddeld cijfer niet veel af van het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is een 6,61 en Limburgse leerlingen halen gemiddeld een 6,56

Ongeveer eenderde van de leerlingen op het vmbo gl en tl heeft examen geschiedenis. In Limburg kiest iets minder van de leerlingen dit vak. Ook halen de Limburgse leerlingen gemiddeld een iets lager cijfer. Het landelijk gemiddelde is een 6,46 en het Limburgse gemiddelde is een 6,37. Op het vmbo kb deden geen Limburgse leerlingen examen in geschiedenis in 2013-2015.


Het havo

Ongeveer 60 procent van de havisten heeft examen economie (tabel 2). Dit percentage is iets lager in Limburg dan landelijk. Economie is een vak waarin relatief lage cijfers worden behaald op het havo. De Limburgse havisten halen gemiddeld een 6,16 voor economie, iets lager dan het landelijk gemiddelde van 6,26. Een klein deel van de havisten heeft muziek als examenvak. Het is een vak waar relatief goed gescoord wordt, en de Limburgse havisten behaalden daarin gemiddeld een iets hoger cijfer (6,55) dan het landelijk gemiddelde (6,46).

Vwo

Iets meer dan een kwart van de Limburgse vwo-ers heeft aardrijkskunde als examenvak, in vergelijking met ongeveer een derde van de Nederlandse vwo-ers. Aardrijkskunde is één van de vakken waarin op het vwo de laagste cijfers worden behaald, in Limburg zelfs het laagste. Limburgse leerlingen haalden gemiddeld een 6,15, lager dan het landelijk gemiddelde van 6,27.

De helft van de vwo-ers heeft examen natuurkunde, evenveel in Limburg als landelijk. Ook het gemiddelde cijfers, een 6,46, verschilt niet tussen Limburg en Nederland als geheel.

delen:  
Loading Conversation