Formatieve Lesactiviteiten

Lars Goertzen Universiteit Maastricht | 14 September 2022


FORMATIEF HANDELEN IN HET BASISONDERWIJS 

Binnen het onderzoeksproject ‘Formatief handelen in het basisonderwijs’ heeft een groep Limburgse leerkrachten in samenwerking met Trudie Schils en Lars Goertzen middels co-creatie gewerkt aan een programma van formatieve lesactiviteiten bestaande uit 13 praktijkgerichte (dubbelzijdige) kaarten om formatief handelen te integreren in de dagelijkse lespraktijk.  

 

Wil je zelf ook aan de slag met de praktijkkaarten in je klas? Stuur een email naar: l.goertzen@maastrichtuniversity.nl met vermelding van de groep waarin je werkzaam bent, het brinnummer van de school waar je werkzaam bent, en het aantal jaren onderwijservaring. 

delen:  
Loading Conversation