Gelijke Kansen

Ron Diris, Trudie Schils en Lex Borghans (Universiteit Maastricht) | 29 January 2019


Verschillen in schoolprestaties tussen leerlingen uit lagere en leerlingen uit hogere sociale milieus zijn zeer sterk. Ondanks veel beleismatige aandacht hiervoor zijn deze verschillen al decennialang vrij constant. Onderzoek laat bovendien zien dat deze al vroeg op de basisschool aanwezig zijn, en nauwelijks toenemen in de volgende jaren. De verschillen zijn dus hardnekkig, en uit interventies blijkt ook dat enige positieve effecten vaak snel wegebben. Een succesvolle aanpak lijkt vooral te zitten in onderwijs dat meer de nadruk legt op inzicht, verklaring en het ontwikkelen van eigen strategieën om te leren, en niet op onderwijs dat rechtstreeks de in toetsen gemeten vaardigheden probeert te vergroten. 

Lees hier het hele artikel

delen:  
Loading Conversation