Het bendecafé ‘De spelende leraar’ door Heyy by SOML

Heyy by SOML | 07 October 2016


Het bendecafé ‘De spelende leraar’ door Heyy by SOML

“Leren steunt op fouten maken, nieuwsgierigheid en eigenaarschap. Het is waardevol om buiten de lijntjes te leren kleuren. Als we door de fases kunnen komen van ‘Groot doen bij een moeilijke opdracht, ze zullen mij niet klein krijgen.’ en ‘Klein voelen als de eerste fout is gemaakt.’ dan kan het spelen, het leren, écht beginnen. Dan zijn we ‘groen’; open om te leren. Onze hersenen zijn op zo’n moment als een spons en dan wordt leren een feestje!” Mark Mieras.

23 juni organiseerde Heyy by SOML – het leercentrum van Stichting Onderwijs Midden-Limburg - in de ECI Cultuurfabriek te Roermond het bendecafé ‘De spelende leraar’. In tijden van krimp en bezuinigingen is het van belang oog te houden voor de brede vorming van jonge mensen en op die wijze bij te dragen aan burgerschapsvorming. Niet alleen vanuit de traditionele vakkenindeling, maar ook met een gevarieerd aanbod van keuzemodules en crossovers binnen de diverse kunstuitingen. Om tot een duurzaam en eigentijds onderwijsaanbod te komen in het kader van de toekomstige curriculumontwikkeling is het goed om met elkaar de dialoog hierover aan te gaan.
Een 98-tal mensen uit het Limburgse onderwijsveld, zowel uit basis als voortgezet en hoger onderwijs, gaven op 23 juni hier gehoor aan.

Wetenschapsjournalist Mark Mieras nam de aftrap en zette in het gezamenlijke deel de toon voor deze middag, waarin hij sprak over het belang van kunst bij het activeren van de hersenen. Het viel niet mee om een 2-tal keuzes te maken uit de 4 salons die daarna aangeboden werden. Alle 4 hadden gemeen dat er beweging moet zijn om je hersenen te activeren. Spelen dus….. Of dat nu met het brein is, je lijf en/of je ogen…..

Salons
Pascal Cuijpers, Connect College, las voor uit eigen werk en benadrukte wat creativiteit in hem in gang heeft gezet. Al spelend leren je creativiteit te ontwikkelen. Niet out of the box denken, maar vooral ook de oplossingen je eigen box laten binnenvliegen. Zijn boek ‘Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken’ is hier een product van.

Maria Speth, Fontys Dans Academie, ging met deelnemers in een actieve salon aan de slag met verbeelding, communicatie en de overdracht van kennis vanuit een beweeglijke invalshoek. Kennis is essentieel en biedt de cognitieve basis die dient als vertrekpunt om te kunnen spelen met diverse mogelijkheden. Creatieve denkvaardigheden doen een beroep op verbeelding en flexibiliteit en geven ons een reden om in beweging te komen. Creativiteit is ook dansen met je hersens.

Mirjam van Tilburg is initiator en conciërge van The New School Collective, een ‘experimentele collectieve school’. Het collectief gaat het gesprek aan met de kunsten, pedagogiek en architectuur. Verbeelding en fictie zijn geen spiegel van de realiteit, maar wapens om de wereld vorm te geven.

Gerard van Stralen, Hogeschool Utrecht, introduceerde in zijn salon Bildung. Denk- en andere (21e-eeuwse) vaardigheden zullen door onze leerlingen en studenten ontwikkeld moeten worden om in ongeacht welke toekomstige samenleving zelfredzaam te kunnen zijn. Bildung kan in dit proces een cruciale rol vervullen.

Bendecafé
Het bendecafé van Heyy by SOML is een ontmoetingsplek waar innovatie centraal staat. Deelnemers aan een bendecafé doen inzichten, steun en vaardigheden op om binnen de eigen school en in samenwerking met andere scholen vraagstukken zoals teruglopende leerlingenaantallen, persoonlijk leren of leren in de 21ste eeuw te belichten, oplossingen te bedenken en innovaties te realiseren.

23 juni stond Spelend leren in het onderwijs centraal. Met 98 aanmeldingen druk bezocht door SOML-medewerkers, evenals collegae van andere VO scholen in Limburg, Hogeschool Zuyd, Universiteit van Maastricht, PO Midden Limburg en culturele instellingen.

Loading Conversation