Hoe onderzoekend is uw school?

Chris Brown (University College London), Annemarie Neeleman (Universiteit Maastricht) | 04 November 2016


Hoe onderzoekend is uw school?

De schoolleider als aanjager van onderzoeksgebruik in de school

Het gebruik van onderzoek en bewijs, zoals het Engelse ‘evidence’ letterlijk vertaald kan worden, als onderdeel van effectieve professionele ontwikkeling, kan aanzienlijke voordelen hebben voor zowel de onderwijspraktijk als voor leerlingresultaten. Dit artikel beoogt schoolleiders een beter begrip te geven van hoe deze voordelen bereikt kunnen worden. Voor een daadwerkelijke inbedding van onderzoek in de school is het voorwaardelijk dat schoolleiders zowel transformatieve als onderwijskundige aspecten van hun leiderschap aanspreken. Vanuit deze twee perspectieven op leiderschap biedt dit artikel een aantal suggesties voor schoolleiders die een meer evidence-informed klimaat in hun school willen ontwikkelen.

Het gehele artikel lezen?

Artikel Hoe onderzoekend is uw school?

Loading Conversation