Eindexamens 2017 dag 9

| 22 May 2017


Aan het begin van deze laatste week examens heeft het vmbo bb maatschappijleer en wiskunde. De rest van het vmbo heeft dans of drama (allen GL en TL) en biologie. Havo heeft maatschappijwetenschappen en natuurkunde en vwo heeft Grieks en biologie.

vmbo

Bij het vmbo bb doet 83% van de leerlingen examen in wiskunde (tabel 1). Het cijfer dat gemiddeld behaald werd in de afgelopen jaren is met een gemiddelde van 6,79 een van de hoogste. Landelijk scoorden leerlingen alleen voor Engels hoger. In Limburg haalden leerlingen daarnaast ook voor Duits een hoger cijfers.

10 procent van de leerlingen op het vmbo bb heeft examen maatschappijleer vandaag. Gemiddeld halen Limburgse leerlingen hier een iets lager cijfers (6,41) in vergelijking met het landelijk gemiddelde (6,48). Het is een van de vakken waarop de leerlingen het laagst scoren.


Ongeveer de helft van de leerlingen op het vmbo kb en iets meer dan de helft op het vmbo gl/tl heeft examen biologie. Afgelopen jaren haalden leerlingen op het vmbo kb hier gemiddeld een 6,15, lager dan het landelijk gemiddelde van 6,22. Op het vmbo gl/tl halen leerlingen gemiddeld een hoger cijfer (6,48) en scoren ze ook boven het landelijk gemiddelde s (6,40).

Vmbo kb is na vandaag klaar met het examen. Op het vmbo bb hebben de meeste leerlingen morgen hun laatste examen. Op het vmbo gl/tl is na vandaag tweederde van de leerlingen klaar.

Havo

Ongeveer 10 procent van de havisten doet examen maatschappijwetenschapen. Limburgse havisten haalden hier gemiddeld een lager cijfer (6,24) dan het landelijk gemiddelde (6.34). Het behoort tot de vakken waarop havisten niet hoog scoren.

Een kleine 30 procent van de leerlingen op het havo heeft examennatuurkunde. Gemiddeld halen de havisten hier een 6,38, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Voor Limburgse havisten is dit het zesde vak in de rij van vakken waarop de hoogste cijfers worden gehaald, landelijk staat natuurkunde iets lager, op plek 9.

Op het havo is na vandaag tweederde van de leerlingen klaar.


Vwo

De helft van de vwo-ers heeft biologie examen. Dit vak behoort tot één van de vakken waarop gemiddeld relatief lage cijfers worden behaald. Limburgse leerlingen halen een 6,30, landelijk is het gemiddelde 6,35.

8 procent van de vwo-ers heeft Grieks als examenvak. Gemiddeld halen Limburgse leerlingen eee iets lager cijfer dan landelijk (6,60 vergeleken met 6,67). Grieks is wel een vak waarop relatief hoge cijfers worden gehaald.

Van vmbo bb hebben de meeste leerlingen morgen hun laatste examen. Vmbo kb is klaar. Bij vbo gl/tl en havo is na vandaag tweederde van de leerlingen klaar en op het vwo is de helft klaar met de examens.

Op het vwo is de helft van de leerlingen na vandaag klaar met de examens.

delen:  
Loading Conversation