Limburg haalt drie NRO-subsidies binnen!

Project team Educatieve Agenda Limburg | 02 October 2015


NRO heeft subsidie verstrekt voor twaalf onderzoeksprojecten voor langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek In drie van deze twaalf projecten zijn Limburgse onderwijsinstellingen betrokken.

  • Niekée (afd. AGORA, SOML), het Grotius College, Sint Janscollege (beiden LVO), het Welten-instituut (OU) en de Rhine-Meuse & Stichting Expertise Centrum Leren voor Duurzame Ontwikkeling gaan samen in kaart brengen hoe ‘rubrics’ met videovoorbeelden kunnen bijdragen aan het formatief toetsen van vaardigheden.


  • Stichting Triade, SKO Echt/Maasbracht en het Welten-instituut (OU) gaan samen met de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement, de Eindhovense School of Education en de organisatie Onderwijs Maak Je Samen, onderzoeken hoe de samenwerking en de uitwisseling van kennis tussen scholen kan worden versterkt met behulp van leernetwerken in het project Leiderschap binnen een 21e-eeuwse leergemeenschap.


  • Het Porta Mosana College gaat met Singelland Het Drachtser Lyceum, Stellingwerf College, en de rijksuniversiteit Groningen een digitale leeromgeving ontwikkelen en testen die het (aan)leren van leerstrategieën ondersteunt voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis in de onderbouw (Zelfgestuurd leren in een digitale leeromgeving)


We zijn trots op het innoverend vermogen in Limburg en willen middels deze weg iedereen van harte feliciteren!

Project team Educatieve Agenda Limburg

Website NRO onderzoeksprojecten voor langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek

Meedoen
delen:  
Loading Conversation