Meer Engelstalige lessen op de basisschool!

Chris de Haan (College Den Hulster) en Anne Schepers (Universiteit Maastricht) | 02 October 2015


De Engelse taal behoort tot de kern van ons onderwijs. Dat is voor College Den Hulster in Venlo wel duidelijk. De school biedt vwo-leerlingen dan ook de mogelijkheid om hun opleiding tweetalig te volgen. Deze tvwo-leerlingen krijgen de helft van hun lessen in het Engels en verhogen hun taalvaardigheid met extra activiteiten als studiereizen, uitwisselingen en theatervoorstellingen. Het valt de school op dat het Engelse taalvaardigheidsniveau van startende brugklassers sterk verschilt. Op weinig basisscholen staat Engelse taal hoog op de prioriteitenlijst. Om het instroomniveau van leerlingen te verhogen en het vroegschools Engelstalige onderwijs op basisscholen te promoten start de school dit najaar met een pilot. Bovenbouwleerlingen van het tweetalig-vwo geven Engelstalige lessen op een plaatselijke basisschool.

Vierdejaars tvwo-leerlingen van College Den Hulster zijn de drijvende kracht van het project. Zij zullen het komende schooljaar Engelstalige lessen verzorgen in de talentengroep van Fortior Basisonderwijs. Vijf leerlingenkoppels nemen achtereenvolgens ieder vijf lessen voor hun rekening. Op deze manier werken en leren de Fortiorleerlingen (uit groep 5 tot en met 8) op 25 dagen in het Engels. Alle vaardigheden die bij het leren van de Engelse taal van belang zijn komen aan de orde, maar vooral de gesproken taal en het op speelse wijze opbouwen van woordenschat krijgen aandacht. De lessen zijn deels vormgegeven volgens het principe van Content Language Integrated Learning (CLIL). Ze sluiten inhoudelijk aan bij het bestaande curriculum, maar worden uitgevoerd in de Engelse taal.

Chris de Haan, conrector van de tvwo-afdeling van College Den Hulster, geeft aan dat er sprake is van een win-winsituatie. Leerlingen van Fortior versterken hun Engelse taalvaardigheid, terwijl de tvwo-ers van Den Hulster waardevolle ervaring opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Deze vaardigheden kunnen zij gebruiken om het plusdocument bij hun diploma te verrijken. Daarnaast moet het project gaan zorgen voor een betere aansluiting tussen de regionale basisscholen en de tvwo-afdeling van College Den Hulster. “Als school vinden wij het erg belangrijk dat er een doorlopende leerlijn ontstaat. Ons ideaal is dat meer leerlingen die onze school binnenkomen op een hoog Engels taalvaardigheidsniveau zitten, waar wij dan op een inspirerende manier op inspelen. Op deze manier kunnen we ze helpen om sneller een hoger niveau te bereiken.”

De idealen en plannen van College Den Hulster sluiten aan bij de uitkomsten van de dialoog Onderwijs 2032, waarvan op 1 oktober de hoofdlijnen werden gepresenteerd. Het Platform Onderwijs2032 schetst een op verschillende gebieden snel veranderende maatschappij. Het onderwijs moet hierop inspelen. De belangrijkste conclusie luidt: “In de toekomst blijft kennisoverdracht belangrijk, maar zal die meer in balans moeten worden gebracht met de twee andere hoofddoelen van onderwijs: persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding en deelname aan de maatschappij.” (p. 4) Over de rol die de Engelse taal daarin speelt, is het document duidelijk: “Engels is onmisbaar om toegang te krijgen tot de wereld. Het Platform vindt daarom dat leerlingen er in groep 1 van de basisschool mee moeten beginnen. Op die leeftijd leren ze gemakkelijk een tweede taal. Bovendien gaat hun algemene taalvaardigheid er daardoor op vooruit.” Ook de afstemming tussen primair en voortgezet onderwijs komt in het document ter sprake. “Het Platform vindt het belangrijk dat de inhoud van het vak Engels op de basisschool goed aansluit op die van het voortgezet onderwijs.“ (p. 6-7)

De hoofdlijnen van onderwijs 2032

College Den Hulster zoekt basisscholen in de regio die willen participeren in het project en/of willen meedenken over het versterken van Engelstalig basisonderwijs. Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen met Chris de Haan via cdhaan@ogvo.nl.

Informatiebalk Platform Onderwijs 2032
In november 2014 lanceerde staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker, een nationale brainstorm over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Het Platform Onderwijs 2032 kreeg de taak om deze dialoog zichtbaar te maken. Op 1 oktober 2015 heeft Het Platform de hoofdlijnen van de brijdagen van onder meer leerlingen, leraren, ouders, bestuurders en wetenschappers gepresenteerd. In december 2015 reikt het Platform zijn uiteindelijke advies uit aan de staatssecretaris. Zie http://onsonderwijs2032.nl/ voor meer informatie.

Loading Conversation