Onderzoek naar de behoefte voor tweetalig vmbo Nederlands-Duits

Science Service Factory, Universiteit Maastricht | 25 May 2020


Vorig jaar is in opdracht van de Provincie Limburg onderzoek gedaan naar de behoefte voor tweetalig vmbo Nederlands-Duits. Dit met het oog op de euregionale arbeidsmarkt. Dit onderzoek is uitgevoerd door studenten van de Service Science Factory (UMIO) van de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Educatieve Agenda Limburg.

 

Samenvatting: De geografische ligging van de provincie Limburg, in het zuiden van Nederland, en grenzend aan zowel België als Duitsland, maakt de provincie een mooie locatie voor multiculturele uitwisselingen. Ook voor het onderwijs, maar met name voor de arbeidsmarktkansen van jongeren, biedt de regio talrijke mogelijkheden. Dit rapport presenteert de bevindingen van een onderzoek naar de behoefte en toegevoegde waarde van tweetalig onderwijs Nederlands-Duits op het vmbo in Limburg. Voor het onderzoek hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van best practice voorbeelden, (diepte-)interviews met relevante stakeholders en vragenlijsten onder leerlingen en hun ouders. Op deze manier is zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie verzameld om conclusies te kunnen trekken. Op basis van deze aanpak stellen de onderzoekers de introductie van een versterkt Duits programma op het vmbo voor om de tweetaligheid Nederlands-Duits te bevorderen. Dit is een belangrijke stap voor de culturele uitwisseling met ons buurland en biedt Limburgse vmboleerlingen een mooie leerervaring en goede kansen op een passende baan in de Euregio.

 

Het hele rapport is hier te lezen.

delen:  
Loading Conversation