Wat te doen met onze talentvolle leerlingen?

J. Verlinden en A. Schepers (Universiteit Maastricht) | 03 July 2015


Scholen delen hun kennis en ervaringen in het talentnetwerk Limburg & Oost-Brabant

Hoe zorgen we voor een doorlopende leerlijn voor onze cognitief begaafde leerlingen? Kunnen we onze leerlingen met vakoverstijgende initiatieven ondersteunen in het leren kennen van hun talenten? En hoe kunnen scholen en het regionale bedrijfsleven er samen voor zorgen dat talenten worden ontdekt en tot bloei komen? Op woensdagmiddag 20 mei spraken ruim dertig onderwijsprofessionals over deze en hieraan gerelateerde vragen op de tweede inspiratiebijeenkomst van het talentnetwerk Limburg & Oost-Brabant.

Het talentnetwerk komt voort uit het Plan van Aanpak Toptalenten, dat de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Sander Dekker – ruim een jaar geleden presenteerde. In dit beleidsdocument staan verschillende maatregelen die talentontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs moeten stimuleren. Het woord ‘talent’ wordt hierin opgevat in de brede zin: naast cognitief, moeten ook sportief, ondernemend, sociaal, technisch en anderszins begaafde leerlingen de kans krijgen om hun talenten tot bloei te laten komen binnen de school. Om de vragen, zorgen en goede voorbeelden van scholen hieromtrent in kaart te brengen zijn acht regionale talentnetwerken ingericht. In iedere regio zijn een kwartiermaker voor het primair onderwijs en een kwartiermaker voor het voortgezet onderwijs aangesteld als aanspreekpunt, vraagbaken en aanjager.

Link naar Plan van aanpak Toptalenten

De online basis voor de acht regionale talentnetwerken is de website van talent stimuleren. Op deze website delen docenten, talentcoördinatoren en schoolleiders actief hun goede voorbeelden, lesmaterialen en beleidsstukken. Daarnaast biedt de website ruimte voor (samenvattingen van) relevante wetenschappelijke artikelen en updates over landelijke ontwikkelingen. Ook kan iedere onderwijsprofessional lid worden van één of meerdere thematische werkgroepen. De werkgroep Talentnetwerk Limburg & Oost-Brabant is de plek waar regionale initiatieven, voorbeelden en materialen worden gedeeld. In de agenda delen de leden en kwartiermakers uitnodigingen en tips voor relevante bijeenkomsten.

Een deel van deze laatstgenoemde bijeenkomsten wordt geïnitieerd voor en door leden van het talentnetwerk zelf. Zo vinden leden met eenzelfde specifieke interesse elkaar in tijdelijke leerteams. Er zijn bijvoorbeeld teams aan de slag met de thema’s vroegschools Engels, aanbod voor sportieve toptalenten en een doorlopende leerlijn voor cognitief talent. Ook zoeken onderwijsprofessionals naar mogelijkheden voor regionale samenwerking in de zogenoemde miniregio’s. Locatiespecifieke zaken, zoals aansluiting tussen de aanwezige scholen en samenwerking met het regionale bedrijfsleven, zijn veelbesproken thema’s.

Naast de meer themagerichte bijeenkomsten worden enkele keren per jaar inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Voor een brede groep onderwijsprofessionals interessante thema’s passeren hier de revue. Zo had de inspiratiebijeenkomst op 20 mei als thema ‘Talentontwikkeling en de onderwijsinspectie’. Vanuit verschillende leerteams werden vragen en ervaringen gedeeld met onderwijsinspecteur Mariëlle Reemers. Het resultaat was een interactief gesprek over de rol van de onderwijsinspectie en de bestaande ruimte voor thema’s als talentontwikkeling in het onderwijs.

Graag nodigen we u uit om een bezoek te brengen aan de website van talent stimuleren. Ook bent u van harte welkom in de online werkgroep. Voor vragen, tips of ideeën over het talentnetwerk Limburg & Oost-Brabant kunt u contact opnemen met de kwartiermaker voor het primair onderwijs Jo Verlinden j.verlinden@kwartiermakertoptalenten.nl of de kwartiermaker voor het voortgezet onderwijs Anne Schepers a.schepers@kwartiermakertoptalenten.nl

Website Talent Stimuleren

Talentontwikkeling
delen:  
Loading Conversation