Wetenschap door de ogen van kinderen

Annemarie Neeleman (Universiteit Maastricht) | 01 June 2015


Een wetenschappelijk experiment voor en door de leerlingen van groep 8 van Basisschool St. Pieter.

Op donderdag 27 maart verzamelen zich twee groepen 8 van basisschool St. Pieter in de aula van hun school. 42 Leerlingen die dit jaar een top citoscore hebben behaald; ze behoren bij de beste 3 gemiddelde scores van heel Nederland. Omdat deze kinderen gemiddeld cognitief zeer vaardig zijn, vonden de ouders en directeur van de school de tijd rijd voor een “plusprogramma”. Omdat de leerlingen meer aankunnen dan het reguliere onderwijsprogramma volgen vanaf dit voorjaar alle groepen aanvullende programma’s, zoals drama, filosofie, Spaans en … wetenschap.

“Professionele wetenschappers” Annemarie Neeleman en Bart Golsteyn (Economics of Education, AE2, SBE) gaan in de aula met de leerlingen van de groepen 8 in gesprek over de eigenschappen van wetenschappelijk onderzoek. Samen met de leerlingen wordt naar antwoorden gezocht op vragen als: wat doet een wetenschapper? Wat kun je allemaal onderzoeken? En hoe doe je dit?

Nadat de leerlingen aan de hand van hun eigen antwoorden zijn meegenomen in de kenmerken van goed onderzoek, krijgen ze de vraag hoe zij zouden onderzoeken hoe goed Nederlandse kinderen de “Cup Song” kunnen uitvoeren; een onderwerp dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Uit hun ideeën blijkt dat ze de essentie van de inleiding hebben begrepen. Met elkaar lukt het om een design te maken dat ‘echte’ onderzoekers zonder problemen uit zouden kunnen voeren.

Direct na het weekend zijn dezelfde leerlingen uitgenodigd op de Tongersestraat om een experiment voor de parallelgroep te ontwerpen en het experiment van de parallelgroep uit te voeren. De ene groep heeft een design ontworpen voor de onderzoeksvraag of je even goed Engelse woorden kunt leren met de TV aan als met de TV uit. De andere groep is aan de slag gegaan met de vraag of je even goed Engelse woorden kunt leren terwijl je naar klassieke muziek luistert als wanneer je naar Engelstalige popmuziek luistert. Ook deze ochtend waren de leerlingen erg enthousiast en kwamen met elkaar, en een beetje hulp van de onderzoekers, tot de juiste ingrediënten voor passende experimenten.

Na het ontwerpen hebben de leerlingen elkaars experiment uitgevoerd. In vier groepjes van tien leerlingen (tenminste een criterium van onderzoek dat de resultaten bij voorbaat weinig representatief maakt…) hebben ze Engelse woordjes geleerd en vervolgens een korte toets gemaakt. Een groep werd niet afgeleid, de andere groepen door Engelstalige popmuziek (One Direction), klassieke muziek (Bach) en een aflevering van Funniest Homevideos, dit laatste om de verwachte afleiding te maximaliseren. De kinderen hebben een topochtend gehad op de universiteit. En de onderzoekers ook. Binnenkort zullen Bart en Annemarie de resultaten aan de leerlingen presenteren. Zoals verwacht zijn de resultaten weinig discriminerend. Ook dit is echter een resultaat om met de leerlingen te beschouwen. De basis is gelegd nog zes jaar tot de Inkom.

Meedoen
delen:  
Loading Conversation