Work in Progress

Gillian Garritzen, Innovo | 26 June 2019

Work In Progress
In november 2016 stond een artikel in de Limburger waarin benoemd werd dat onze bestuursvoorzitter (Dhr. Nelissen, INNOVO) graag een tienerschool zag ontstaan in de regio Parkstad.

Een jaar later, najaar 2017, was er hiervan echter nog niets merkbaar of zichtbaar.

Wij, leerkrachten  werkzaam in een school met  een bijzondere populatie, baalden hier enorm van, juist omdat wij een tienerschool zagen als een kans voor onze leerlingen.  Veel van onze leerlingen stromen af terwijl ze de capaciteiten wel hebben, waarmee kansenongelijkheid in stand blijft. Daarnaast zagen we immers dat veel van onze leerlingen afstroomden en dat daarmee de kansenongelijkheid in stand bleef. We zagen ook zagen we dat kinderen terugkwamen met verhalen waaruit bleek dat hun welbevinden gedaald was.

We zijn daarom met zijn tweeën een eigen visie op het 10-14 onderwijs gaan schrijven en hebben dit ingediend bij onze bestuursvoorzitter. Onze visie werd enthousiast ontvangen en we hebben van hem de kans gekregen het idee en onze visie door te ontwikkelen. Een tienerschool was  op korte termijn niet mogelijk, maar we wilden het liefst wel al morgen aan de slag. Dit heeft geresulteerd in een coachings- en begeleidingstraject voor de kinderen van groep 7/8, om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het middelbaar onderwijs.

In dit traject werken we samen met vier scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio. We hopen samen met hen te zorgen voor een minder bruuske landing in het VO, zodat onze leerlingen met een goed gevoel hun loopbaan op het voortgezet onderwijs kunnen afmaken op het niveau waarin ze instromen.

In het ontwikkelde coachings- en begeleidingstrjaect doorlopen kinderen 7 fasen:

  • Fase 0: opstart van plannen en organiseren, huiswerk en intake;
  • Fase 1: gastlessen volgen op de basisschool EN op de middelbare school; Fase 2: SEO-lessen en executieve functies in kaart brengen;
  • Fase 3: CITO afname ter onderbouwing advies;
  • Fase 4: meeloopdagen om het geleerde toe te passen;
  • Fase 5: transfer met behulp van handleiding en ik-presentatie;
  • Fase 6 en 7: betrokkenheid van PO-docent blijft tot en met leerjaar 2!

 

Nu, na driekwart jaar te werken met de leerlingen binnen dit project, zijn de eerste resultaten veelbelovend. Kinderen geven aan dat het vertrouwen ten aanzien van de overstap is toegenomen, dat het welbevinden een ruim voldoende tot goed krijgt en dat heel goed duidelijk is wat er van hen verwacht wordt in het middelbaar onderwijs.

Partners in het VO (docenten, teamleiders, directeuren) geven aan dat de samenwerking ogen opent en zorgt voor meer afstemming. Ook maakt het nieuwsgierig en zorgt het voor bewustwording in de afstemming naar kinderen toe.

Ouders geven aan dat de kinderen goed zijn voorbereid op de overgang, dat ze bewust een schoolkeuze hebben gemaakt en dat duidelijk is wat hen te wachten staat. Ze zien, samen met hun kind, de nieuwe stap met vertrouwen tegemoet.

Harde resultaten zijn nog niet te geven, we zijn immers nog maar net gestart. We hopen wel dat over een aantal jaren, na onderzoek vanuit de universiteit van Maastricht, ook uit data blijkt dat we een positieve bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en de overgang van PO naar VO van onze leerlingen.

 

Het project is nog volop in ontwikkeling. Op verzoek van onze leerlingen en naar aanleiding van informatie van onze VO-partners hebben we bijvoorbeeld dit jaar nog een proefwerkweek toegevoegd aan ons project.

Ons doel is om van dit project, en de andere projecten die binnen ons bestuur lopen omtrent 10-14 onderwijs en de overgang van PO naar VO, een toolbox te maken. Hieruit kunnen andere scholen de voor hen waardevolle onderdelen halen om hun leerlingen minder bruusk te laten landen in het VO.

Zo maken we het onderwijs voor onze leerlingen weer een beetje beter!


delen:  
Loading Conversation