header

Wat is de Educatieve Agenda Limburg?

Sinds 2014 wordt gestructureerd samengewerkt door onderwijspartners aan het verbeteren van het onderwijs in Limburg in de Educatieve Agenda Limburg (EAL). De Educatieve Agenda Limburg (EAL) is een duurzame kennisinfrastructuur waarin alle ketenpartners vanuit hun individuele verantwoordelijkheid werken aan gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen in het Limburgse onderwijs. Het is een samenwerking tussen Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, Fontys Hogeschool, de Limburgse mbo-instellingen, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, en de Provincie Limburg.

De samenwerking tussen de partners in de EAL is uniek in Nederland vanwege:

 • de betrokkenheid van partners in de hele onderwijsketen;
 • de continuïteit van de samenwerking;
 • de structurele verbinding tussen praktijk en onderzoek
 • systematische gegevensverzameling

De EAL heeft een belangrijke rol in het verbinden van partners, ook buiten de EAL, en maakt inzichtelijk welke interventies succesvol zijn in het leveren van bijdragen aan de uitdagingen waar het Limburgse onderwijs voor staat. De samenwerking heeft een landelijke uitstraling en voorbeeldfunctie. Gegevens over het Limburgse onderwijs worden regelmatig gebruikt om ook landelijke vragen te beantwoorden.

 

Wat is het doel van de Educatieve Agenda Limburg?

Doel van de EAL is te blijven zorgen voor goed onderwijs in Limburg:

 • onderwijs dat is afgestemd op de capaciteiten, talenten en interesses van leerlingen/studenten.
 • onderwijs dat aansluit op de vervolgopleiding en de behoeften vanuit de arbeidsmarkt.
 • onderwijs dat wordt verzorgd door voldoende en gekwalificeerd onderwijspersoneel.

Goed onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van de welvaart in de provincie en een gezonde, creatieve, ondernemende en goed opgeleide bevolking. Goed onderwijs zorgt voor uitstekende professionals en innovatieve ondernemers, en kan de doorslag geven bij het besluit van ondernemers of mensen om naar Limburg te komen.

Het Limburgse onderwijs heeft landelijk een goede naam, maar staat ook voor enkele maatschappelijke uitdagingen. Deze vragen om: 

 • een goede verbinding en samenwerking tussen onderwijssectoren;
 • onderzoek en monitoring;
 • innovaties in de onderwijspraktijk daar waar dit nodig is.

 

Waarom is de Educatieve Agenda Limburg nodig?

De samenleving is continu in beweging met technologische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Alle partijen in de onderwijsketen moeten meebewegen met deze ontwikkelingen om goed onderwijs te kunnen leveren. De huidige COVID-19 pandemie maakt dit heel zichtbaar. Onderwijs is niet statisch, maar onderhevig aan veranderingen.

De EAL is betekenisvol omdat expertises worden gebundeld en de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt genomen om deze veranderingen in het onderwijs te faciliteren. Door de langdurige samenwerking én de systematische monitoring kan nu bijvoorbeeld snel ingespeeld worden op de problematiek als gevolg van COVID-19.

Onderwijs is een verbonden geheel, waarin de verschillende schoolfases en opleidingsniveaus in elkaars verlengde liggen. Veranderingen inpassen werkt beter als deze door alle partners in het onderwijssysteem worden herkend en geïntegreerd, dan wanneer dit los van elkaar gebeurt.

 

De uitgangspunten van de Educatieve Agenda Limburg

 • Alle partners vertrekken vanuit hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Alle partners erkennen dat de uitdagingen in het Limburgse onderwijs vragen om gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • De partners herkennen dat een aantal van deze uitdagingen aansluit op de strategische lange termijn agenda van de Provincie Limburg en gemeenten in de provincie.
 • Alle partners zoeken actief naar co-creatie met relevante partners bij de aanpak van de uitdagingen die raken aan hun eigen verantwoordelijkheid.
 • Alle partners streven naar het erkennen van de rol en de impact van digitalisering op het onderwijs en beroepen van de (nog onbekende) toekomst en het borgen van voldoende gekwalificeerd onderwijspersoneel in Limburg.
 • Alle partners streven naar gevalideerde innovatie, waarbij verschillende vormen van onderzoek en monitoring, waaronder gebruik van de OnderwijsMonitor Limburg, worden ingezet.

​​​​​​​

voorkant2.jpg