header

Altijd een goede leraar voor de klas

Naast het opleiden van voldoende kwalitatief goede leraren is ook professionalisering van zittende leraren een belangrijk aandachtspunt. De vraag naar brede(re) inzetbaarheid van leraren neemt toe en onderwijsvernieuwingen vragen andere vaardigheden van leraren. Van leraren wordt een meer reflecterende houding gevraagd naar de eigen praktijk.

Aan welke training en begeleiding hebben leraren behoefte? Hoe kunnen beschikbare data beter worden benut door leraren om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van leerlingen? En hoe kan ICT hierbij ondersteunen?

Speerpunt 4

Speerpunt 4: Altijd een goede leraar voor de klas