header

Een goede start

Er kunnen al vroeg breekpunten in de doorgaande ontwikkellijn ontstaan, met name bij de aansluiting tussen de peutervoorziening en de basisschool, bij de overgang van de kleutergroepen naar het ‘echte leren’ in groep 3, en bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school waar de keuze voor een onderwijsniveau plaatsvindt.

Achterstanden die ontstaan in deze eerste fases van de onderwijsloopbaan zijn lastig, en tegen hoge kosten, weg te werken in de latere onderwijsloopbaan. Onderzoek moet leren wat de knelpunten veroorzaakt zodat concrete projecten opgestart kunnen worden om de vroege overgangen te versoepelen.

Speerpunt 1

Speerpunt 1: Een goede start