header

Op weg naar werk

Terwijl de werkloosheid daalt, en het aantal vacatures stijgt, is er in Limburg de laatste jaren in toenemende mate sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod van arbeid. Ook dreigt bij ongewijzigd beleid een tekort aan leraren. Deze mismatch verschilt tussen de regio’s. Afstemming van onderwijsaanbod en -inhoud op de behoeften van de (regionale) arbeidsmarkt is een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.

Speerpunt 3

Speerpunt 3: Op weg naar werk