header

In het kort

Om het onderwijs in Limburg verder te verbeteren is het belangrijk dat de partners binnen de EAL samenwerken waar het gaat om gegevensverzameling en analyse van deze gegevens. Een sfeer van samen verzamelen en interpreteren; van monitoren en bespreken wat we zien.

Van gegevens naar informatie

Binnen de Onderwijsmonitor worden er gegevens verzameld en geanalyseerd voor meerdere doeleinden:

  • Een goed beeld krijgen van de situatie in het Limburgse onderwijs en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt.
  • Een basis vormen voor een intensieve dialoog en samenwerking tussen de kennis- en onderwijs- instellingen en daardoor de belangrijkste vragen in de onderwijspraktijk blootleggen.
  • Terugkoppeling aan scholen en schoolbesturen waarmee het mogelijk is om schoolbeleid bij te stellen en effecten van onderwijsbeleid en -methodes te evalueren.
  • Een brede basis bieden voor effectmeting en evaluatie van interventies en projecten in de school en in de regio.

Het doel is om op termijn alle Limburgse scholen en onderwijs- instellingen bij de dialoog en gegevensverzameling te betrekken (voorscholen, PO, VO, MBO, HO en speciaal onderwijs). Zo kan een compleet beeld ontstaan van de gehele Limburgse onderwijsketen. Daarnaast proberen we de gegevensverzameling op scholen te stroomlijnen om zo te komen tot een monitor waarin met minimale belasting een maximale meerwaarde wordt behaald.