Professionaliseren in regionale leercentra

Arnoud Evers, Kamakshi Rajagopal, Karel Kreijns, Alexandra Smeets en Jan Fasen ( SOML) | 30 January 2019


Professionaliseren in regionale leercentra


De samenleving verandert volop. Dat raakt ook de school en de leraar. Als onderwijsprofessional moet hij kunnen omgaan met de vergrote diversiteit binnen de school, in kunnen spelen op de veranderende behoeften van leerlingen, de mogelijkheden van nieuwe media kunnen benutten en leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt zoals die er in de komende jaren uit zal gaan zien (WRR, 2013). Dat kan alleen door de leraren zelf de verantwoordelijkheid te geven voor het meegroeien met de veranderende eisen en mogelijkheden van de samenleving. Het doorbraakproject ‘Docentprofessionalisering in regionale leercentra.’ beoogt dat mogelijk te maken door regionale leercentra in het leven te roepen, waar leraren, lerarenopleiders en professionals uit bedrijfsleven en overheid elkaar ontmoeten om met elkaar en van elkaar te leren.

 

Lees hier het hele eindrapport

delen:  
Loading Conversation