Goed onderwijs, optimale aansluiting

De ambitie van de Educatieve Agenda Limburg is het realiseren van beter onderwijs. Onderwijs waarin leerlingen dingen leren die zijn afgestemd op hun capaciteiten en interesses en op de vraag vanuit maatschappij en arbeidsmarkt en waarin leerkrachten zich verder kunnen ontplooien.

Zo ontstaat een betere aansluiting van het onderwijs op de Limburgse arbeidsmarkt. De partners willen dit realiseren door middel van een programma dat de dialoog, het samen leren, het ontwikkelen van leerstrategieën en monitoring samenbrengt.

Lees meer

Nieuw geplaatste artikelen

Samenwerken aan de Sociale Agenda van de Provincie Limburg

12 October 2022

Sinds 2018 voert de Provincie Limburg de Sociale Agenda Limburg 2025 (SAL 2025) uit. Vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid wordt samen …

Lees meer >

Leesmotivatie van basisscholieren

Vera Ronda, Trudie Schils en Suzanne Zuidema, Universiteit Maastricht
28 September 2022

Hoewel Nederland hoog scoort op leesvaardigheid, zijn Nederlanders de afgelopen jaren steeds minder gaan lezen. Omdat (begrijpend) lezen een van de ba…

Lees meer >

Formatieve Lesactiviteiten

Lars Goertzen Universiteit Maastricht
14 September 2022

Wat is formatief handelen? Kenmerkend voor formatief handelen is dat het een doelbewuste en geplande activiteit is, gericht op het verzamelen van be…

Lees meer >

OnderwijsMonitor Limburg

Om het onderwijs in Limburg verder te verbeteren is het belangrijk dat de partners binnen de EAL samenwerken waar het gaat om gegevensverzameling en analyse van deze gegevens. Een sfeer van samen verzamelen en interpreteren; van monitoren en bespreken wat we zien.

 

Lees meer

Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de Educatieve Agenda Limburg, schrijf je nu in voor de 3 maandelijkse nieuwsbrief.

 

 

Inschrijven