header
Programmalijnen 

 

De Stuurgroep EAL formuleert op basis van een uitgebreide verkenning tot 2023 twee programmalijnen die vragen om extra aandacht en een integrale gezamenlijke aanpak:

  • Doorstroom in het onderwijs in aansluiting op de arbeidsmarkt
  • Het bevorderen van kansengelijkheid

 

De COVID-19 pandemie verhoogt de urgentie van de aanpak van deze notoire uitdagingen in het onderwijs. Door het sluiten van de fysieke scholen en het aanbieden van afstandsonderwijs, zijn extra zorgen geuit over mogelijke leerachterstanden bij (groepen) leerlingen, over de doorstroom in het onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Waar de ene groep kinderen beter leert in het afstandsonderwijs, raakt een andere groep (sterker) achterop door het ontbreken van een motiverend thuisfront. Daarnaast worden leerlingen door het wegvallen van een eindtoets, een centraal eindexamen of andere toetsen, geconfronteerd met onzekerheid over hun eigen kunnen. Met name een overstap van de ene onderwijssector naar de andere is onder deze omstandigheden nog moeilijker dan normaal. Zijn leerlingen voldoende voorbereid? Hebben ze zelf de overtuiging dat ze goed voorbereid zijn? Hoe is hun sociaal-emotionele gesteldheid? In de komende periode vraagt dit om extra aandacht voor de ontwikkeling van leerlingen in samenwerking tussen de partners, om de schade die leerlingen oplopen zo beperkt mogelijk te houden.

De langdurige samenwerking tussen de EAL-partners, en de systematische monitoring van het onderwijs sinds 2009 maakt het mogelijk om met focus door te pakken op deze twee thema’s in de komende jaren.

Binnen deze programmalijnen worden momenteel enkele innovatiewerkplaatsen gedefinieerd, die daarna gedeeld worden op deze website. Deze worden in de periode september-december 2020 samen met partners buiten de EAL verder ingevuld en vormgegeven.