Eindexamens 2017 dag 10

| 23 May 2017


Vmbo

Limburgse vmbo bb leerlingen halen gemiddeld hogere cijfers dan het landelijk gemiddelde. VMBO bb heeft Engels. Zowel landelijk als in Limburg is het het vak waarin vmbo bb leerlingen het beste zijn.

Een klein deel van de leerlingen op het vmbo bb heeft ook aardrijkskunde. In Limburg hebben meer leerlingen op het vmbo bb dit vak dan landelijk en ze haalden er gemiddeld de afgelopen jaren ook een hoger cijfer voor (6,55 versus 6,43).

Daarna zijn de leerlingen op het vmbo bb klaar met hun examen. Morgen enkel nog vreemde talen, maar net als op het vmbo kb hebben Limburgse leerlingen dit niet als examenvak.

Had nog ongeveer een derde van de leerlingen op het vmbo gl/tl nask 1, ongeveer eenvijfde heeft examen nask 2. Limburgse leerlingen haalden hier gemiddeld een beduidend hoger cijfer dan het landelijk gemiddelde, net als bij nask 1. Een 6,46 versus 6,29.

13 procent van de Limburgse leerlingen op het vmbo gl/tl heeft examen in de beeldende vakken. Gemiddeld halen ze hier een 6,48, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

De leerlingen op het vmbo gl/tl zijn na vandaag ook klaar met het examen. Landelijk heeft morgen nog 1% van de leerlingen een laatste examen in de vreemde talen, maar in Limburg heeft niemand op vmbo gl/tl dit.


Havo

Een kleine 30 procent van de havisten heeft vandaag examen m&o. Gemiddeld halen Limburgse leerlingen hier een vergelijkbaar cijfer dan landelijk, een 6,23. Havisten zijn na vandaag in Limburg ook klaar met het examen. Ook hier geen Limburgse havisten met examen in de vreemde talen.

Vwo

De helft van de vwo-ers heeft examen economie. Een vak waarop zowel landelijk als in Limburg niet heel hoge cijfers worden gehaald. Gemiddeld haalden leerlingen de afgelopen jaren een 6,35 voor economie.

Een klein percentage vwo-ers heeft examen muziek. Gemiddelde cijfers en deelname zijn vergelijkbaar tussen Limburg en het landelijk gemiddelde.

Ook het merendeel van de vwo-ers is na vandaag klaar met het examen. Ongeveer 4 procent van hen heeft morgen nog examen Spaans.

delen:  
Loading Conversation