Eindexamens 2017 dag 4

| 15 May 2017


Vandaag (15 mei) staan er voor het VMBO maatschappijleer 2 (kb, gl en tl) en Frans (bb, kb, gl en tl) op het programma. Havo heeft aardrijkskunde en biologie. VWO Duits en wiskunde A, B of C.


Het vwo

Vergeleken met andere vakken worden op het vwo voor wiskunde hoge cijfers behaald. De landelijke gemiddeldes zijn 6,85 voor wiskunde A, 6,91 voor wiskunde B en 6,54 voor wiskunde C. Limburgse leerlingen halen op deze vakken respectievelijk gemiddeld 6,87, 7,03 en 6,5. Het aandeel leerlingen bij de verschillende wiskunde vakken is voor Limburg vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Duits is daarentegen een van de vakken waar landelijk het laagst voor wordt gescoord. Het landelijk gemiddelde is 6,24. Limburgse leerlingen doen het aanzienlijk beter en halen gemiddeld 6,44. Iets meer dan de helft van de leerlingen op het vwo doet eindexamen Duits.

Het havo

Aardrijkskunde is een vak waarbij, zowel landelijk als in Limburg, niet heel hoge cijfers worden behaald. Ongeveer een derde van de havisten doet eindexamen in aardrijkskunde, iets minder in Limburg. Gemiddeld halen Nederlandse havisten een 6,27 en Limburgse havisten een 6,18.

Biologie staat nog lager in de reeks als het gaat om de hoogte van de cijfers. Gemiddeld neem 40 procent van de havisten deel aan het eindexamen biologie en het landelijk gemiddelde is 6,10. Het Limburgs gemiddelde cijfer is vergelijkbaar met een 6,06.

Het vmbo

Voor alle vmbo-leerlingen staat Frans op het programma. Op het vmbo bb en kb wordt dit vak echter niet gekozen. Op het vmbo gl en tl doet iets meer dan 10 procent van de leerlingen examen in de Franse taal. Het landelijk gemiddelde is 6,48 en Limburgse vmbo-leerlingen halen iets hogere cijfers: 6,58.

Leerlingen in het vmbo kb, gl en tl doen vandaag ook examen in maatschappijleer. Gemiddeld neemt ongeveer 10 procent van de leerlingen hieraan deel. De gemiddelde cijfers zijn vergelijkbaar tussen Limburgse en Nederlandse leerlingen.

delen:  
Loading Conversation