Eindexamens 2017 dag 3

| 12 May 2017


De eindexamens vo: Nederlands (vmbo kb, gl en tl), Frans en geschiedenis (havo) en Engels en geschiedenis (vwo)

Vandaag (12 mei) start voor de meeste vmbo-ers het eindexamen. Vmbo kb, gl en tl doen examen in Nederlands. Havo heeft Frans en geschiedenis. Vwo Engels en geschiedenis.

Bij het verplichte vak Nederlands is er geen verschil tussen de Limburgse en de Nederlandse leerlingen in het vmbo gl en tl en is het gemiddelde cijfer 6,27. Dat is net als bij havo en vwo een van de laagste gemiddeldes van alle vakken. Bij vmbo kb is het landelijk gemiddelde voor Nederlands 6,13. Limburgse leerlingen scoren gemiddeld 6,17.

Ongeveer eenvijfde van de havisten heeft vandaag examen Frans. Limburgse leerlingen behaalden hier de afgelopen jaren gemiddeld een 6,14, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Ruim 60 procent van de havisten maakt het examen bij geschiedenis. Limburgse leerlingen haalden hier gemiddeld een 6,24, lager dan het landelijk gemiddelde.

Voor de vwo-ers staat vandaag een tweede verplicht vak op het programma: Engels. Limburgse leerlingen scoren hierop gemiddeld genomen een 6,85, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. De helft van de vwo-ers heeft ook geschiedenis vandaag, net als de havisten. Het gemiddelde cijfer voor geschiedenis op het vwo was de afgelopen jaren voor Limburgse leerlingen een 6,37, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde, en iets hoger dan dat van Limburgse havisten.

delen:  
Loading Conversation