De overgang van de basisschool naar de middelbare school

Trudie Schils (Universiteit Maastricht) | 02 October 2019


Laatst gaf Trudie Schils een presentatie op een bijeenkomst van het Ministerie van OCW over de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Daarbij zijn cijfers en ervaringen vanuit de Educatieve Agenda Limburg gebruikt.

In dit filmpje is de presentatie samengevat.

In de presentatie komen de volgende aspecten van de overgang po-vo aan de orde:

  • Wat maakt de overgang van po naar vo zo belangrijk?
  • Hoe zit het met afstroom en opstroom na de overgang?
  • Hoe relateert de overgang aan voortijdig schoolverlaten?
  • Welke andere systemen kennen we in Europa?
  • Welke recente ontwikkelingen zien we in de overgang po-vo?
delen:  
Loading Conversation