Dorien Stals over de OnderwijsMonitor Limburg (OML).

Suzanne Zuidema, Universiteit Maastricht | 07 March 2023


Dorien Stals over de OnderwijsMonitor Limburg (OML).

 

Dorien is programmamanager van SOOOOL: ”Samen Ontdekkend, Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren”. In 2018 is zij met een groep van 9 mensen gestart met de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van onderwijs voor kinderen van 10 tot 14 jaar onder de voorwaarde dat ze “full Monty” zouden gaan. Daar hoorde dus ook een goede monitoring en evaluatie van het project bij, want door onderwijs en onderzoek samen te brengen leren we te begrijpen wat er gebeurt, aldus Dorien. Juist omdat binnen SOOOOL een grote nadruk ligt op de totale ontwikkeling van het kind, vraagt dit ook om een aanvullende of andere manier van meten. Zonder valide en betrouwbare metingen wordt het moeilijk om na te gaan of ons onderwijs ook een positief effect heeft gehad op het kind.

SOOOOL werkt volgens een nieuw onderwijsconcept, waarbij kinderen vanaf groep 7 niet alleen zelf kunnen kiezen wanneer ze de overstap naar SOOOOL maken, maar waarbij ze tussen groep 8 en het 2e leerjaar van het VO, ook zelf kunnen kiezen wanneer ze de overstap naar een passend niveau in het VO maken. Het maken van eigen keuzes komt ook naar voren bij het bepalen van de leerstof, op welke manier geleerd en getoetst wordt en waar geleerd wordt. Dit alles zorgt voor een veilige omgeving waarin kinderen uitgedaagd worden om ook aan hun niet cognitieve vaardigheden te werken. Er is veel aandacht voor kleinschaligheid, maar door de positieve ervaringen van kinderen, ouders en leerkrachten wordt de regio van waaruit kinderen voor SOOOOL kiezen steeds groter.

Dorien geeft aan dat het interessant is om te zien dat deze positieve ervaringen ook zijn terug te zien in de resultaten van de OML en aanvullende metingen, die Trudie Schils en Mélanie Monfrance naast de OML hebben verricht. Het gaat dan niet alleen om positieve effecten die we vooraf verwacht hadden, maar ook effecten waaraan we vooraf niet hadden gedacht. Met behulp van deze metingen kunnen we verder onderzoek doen naar de persoonlijkheidseigenschappen en vaardigheden van kinderen binnen en buiten SOOOOL en nagaan of deze voorspellend zijn voor de verdere loopbaan van kinderen.

De dataset van de OML vormt een stevige basis voor de evaluatie van projecten, mede doordat de OML beschikt over een dataset die al vanaf 2009 verzameld wordt. Hierdoor kunnen we terugkijken in de tijd van vóór het project, maar ook benchmarken met de rest van Limburg.
Kortom: SOOOOL en de OML gaan hand in hand!

delen: