Meeloopdag SOOOOL 10-14

Mélanie Monfrance (Universiteit Maastricht) | 11 March 2019


Mijn naam is Mélanie Monfrance, ik ben onderzoeker bij Maastricht University. Ik heb een brede interesse in het Nederlandse onderwijs en kansenongelijkheid daarin. Binnen deze context focus ik in mijn onderzoek op sociaal-emotionele vaardigheden (zoals, studievaardigheden, (academisch) zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en persoonlijkheidskenmerken), de ontwikkeling hiervan, welke rol ze spelen bij kansenongelijkheid in het onderwijs, en hoe de ontwikkeling ervan op school bevorderd kan worden. 

Maandag 18 februari 2019 had ik de primeur om mee te mogen lopen bij SOOOOL 10-14. Hoewel ze vele verzoeken hebben gekregen, was ik de eerste die een dag mocht meedraaien. Ik was hier erg blij mee omdat ik het als onderzoeker zeer waardevol vind om te ervaren hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat en hier niet alleen van afstand naar te kijken.

Tijdens de ochtend waarbij ik heb meegelopen, hebben de leerlingen naast lezen en spelling gewerkt aan hun vrije en hun verplichte quest horend bij het thema voeding. Vooral tijdens het werken aan deze quests ontdekte ik dat het bij SOOOOL niet alleen gaat om het apart organiseren van onderwijs voor de 10-14 leeftijdsgroep, maar dat er echt sprake is van een volledig andere manier van onderwijs. Zo worden leerlingen in de quests actief betrokken bij hun eigen leerproces waarbij ze o.a. gebruik moeten maken van hun creativiteit, vermogen tot samenwerken en zelfregulering. Ook wordt de ‘buitenwereld’ geïntegreerd in het leerproces. Behalve de regelmatige groepsexcursies gingen twee leerlingen tijdens mijn aanwezigheid naar een aardappelteler in het kader van hun vrije quest.  Er wordt er hier dan ook aanspraak gemaakt op (de ontwikkeling van) verschillende sociaal-emotionele vaardigheden waarvoor steeds meer aandacht is en waarvan ook steeds meer de overtuiging bestaat dat deze naast de schoolse vaardigheden (zoals rekenen en taal) van essentieel belang zijn voor zowel de directe onderwijsuitkomsten als ook voor latere uitkomsten.

Toch ligt de nadruk in zowel onderwijsbeleid, -praktijk als -onderzoek echter nog vaak op de schoolse vaardigheden. Hier ligt dan ook voor ons allen een mooie uitdaging. SOOOOL heeft hierin al de eerste (grote) stappen gezet en als onderzoeker kan ik hier alleen maar heel enthousiast over zijn en onderzoeken hoe we deze ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden op de beste manier kunnen meten en in kaart brengen en nagaan wat SOOOL bijdraagt aan (de ontwikkeling van) deze vaardigheden.  

Ik kijk ernaar uit om de ontwikkeling van SOOOOL 10-14 en andere initiatieven rondom 10-14 onderwijs te volgen en dit te delen via de Educatieve Agenda Limburg.

 

delen:  
Loading Conversation