Na 38 jaar lesgeven een nieuwe fantastische ervaring

Theo Janssen, Sint-Janscollege Hoensbroek / OPEDUCA Leader | 19 November 2015


Na 38 jaar lesgeveneen nieuwe fantastische ervaring

Ik heb 2 keer leiding mogen geven aan grote veranderprocessen op onze school voor Voortgezet Onderwijs, het Sint-Janscollege. Nu werk ik aan de 3e grote verandering, de invoering van het OPEDUCA concept. Een concept dat we als scholen in de regio en daarbuiten gezamenlijk verder ontwikkelen en invoeren.

Waarom is dit zo goed voor mij en voor vele anderen docenten die OPEDUC omarmen:

1. Wij zijn zelf eigenaar van het veranderproces zonder invloed van externe bureaus of opgelegd gebruik van dure prefab lespakketten en systemen.

2. Alle stappen die we als docenten zetten komen voort uit eerder opgedane eigen leservaringen samengesmolten met de concepten van OPEDUCA. Wij zíjn The OPEDUCA Project.

3. Veranderingen voer je uit in de wetenschap dat je praktisch en werkzaam met de docenten op je eigen school zelf aan de slag bent terwijl je tegelijkertijd deelgenoot bent van een internationale gemeenschap van scholen, bedrijven, en wetenschappers die met jou samen aan een voortdurende verbetering werken. En neem dat letterlijk, wij zien en spreken met deze mensen, van Newcastle over Venetië en Doha tot Okayama. Ik hoef u dan ook niet uit te leggen dat voor de leerlingen zaken als Taal, Cultuur en Wereldburgerschap ingebakken zijn in OPEDUCA.

4. We hebben als docenten toegang tot 1ste klas kennis en praktijk, zijn samen met onze leerlingen nu weer zelf in staat het roer in handen te nemen; wij zijn geen lijdend voorwerp meer maar Leer-Kracht.

5. De school wordt van de ene op de ander dag meer open en toegankelijk voor iedereen die een bijdrage kan leveren aan de thematische leerprocessen van de leerlingen. Deze OPEDUCA KennisVluchten, die leerlingen zelf bouwen, zijn voor iedereen die van onderwijs houdt een openbaring.

6. Ik zie leerlingen groeien, ze gaan zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Ik zie ze veranderen van een consumptieve houding naar een meer productieve houding.

7. Eindelijk zijn we samen weer bezig met Leren, daar waar het om gaat, organiseren we zelf Educatie en bouwen we het Onderwijs vóór de toekomst, wat tot uiting komt in een School die de nexus is van een Open Educatieve Regio, van haar OPEDUCA.

Curriculum
delen:  
Loading Conversation