De school van morgen

Theo van Mulken, MosaLira Stichting | 21 November 2015


“Als we vandaag onderwijzen zoals gisteren beroven we onze kinderen van morgen”

Het is een bekende uitspraak van John Dewey die hij zo’n tachtig jaar geleden deed en die meer dan ooit actueel is.

Ons onderwijs, de school van morgen, moet fundamenteel anders worden vormgegeven en daar moeten we nu mee beginnen. Daarom hebben Mosa Lira, van Gemertgroep, de RO groep, BCO Onderwijsadvies en Innofun de handen ineen geslagen. Samen willen we in de stad Maastricht de school van morgen proberen vorm te geven.

Over de schets die het Platform Onderwijs 2032 heeft opgesteld valt nog van alles te zeggen en dat doen we dan ook hier vanmiddag. Maar welke aanvullingen of nuanceringen er nog mogen komen, voor ons vormt de schets nu al voldoende kader om aan de slag te gaan, waarbij we de schets vanuit drie invalshoeken willen hanteren:

Als het kader voor het ontwerp van de school van morgen, als kader om te toetsen of we op de goede weg zijn en als kader om voortdurend in gesprek te zijn en de professionele dialoog te voeren.

Daarbij zijn er voor ons twee belangrijk uitgangspunten:

  • In de uitwerking en vormgeving van de school van morgen moet er hechte samenhang worden aangebracht tussen de elementen. Ze moeten met elkaar verbonden worden en blijven. Daarin zit naar ons idee de kracht om tot een fundamenteel ander schoolontwerp te komen. We zouden het betreuren als bepaalde onderdelen in hun uitwerking , maar ook politiek, een eigen leven gaan leiden.
  • Alle elementen willen we beschouwen in hun uiterste consequenties voor vormgeving. Dus de grenzen opzoeken van wat mogelijk is en mogelijk moet zijn.

We willen dus aan de slag en onze energie richten op een goede en constructieve aanpak. Die aanpak moet congruent zijn met hoe er in de school van morgen geleerd en geleefd wordt. Het kan dus geen blauwdruk zijn, maar een ontwikkeltocht waarin we ontwerpen, co-creëren, experimenteren, reflecteren, pendelen tussen praktijk en theorie etc.

Maar ook denken we aan een route-kaart in welke vorm dan ook, om niet te verdwalen.

We gebruiken nog het woord school, omdat we nog geen nieuw woord hebben. Maar de school van morgen zal meer zijn dan een gebouw waarin kinderen en leraren bij elkaar komen. Het is een lerende en zich voortdurend ontwikkelende gemeenschap die verbonden is met de wijk en met de samenleving en die gevoed wordt vanuit diverse bronnen.

Daarom zijn er diverse partners nodig die vanuit hun invalshoek en expertise een bijdrage leveren.

Graag nodigen we die partners uit om zich bij ons aan te sluiten.

Curriculum
delen:  
Loading Conversation