Q&A met relatiemanager Suzanne Zuidema van de EAL

Isabelle Bastiaens | 24 May 2022


Hoe ben je bij de EAL terecht gekomen?


Eerst heb ik de PABO gedaan en 10 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Tijdens die periode kreeg ik steeds meer interesse in het psychologische aspect rondom competenties en competentieontwikkeling, en zodoende heb ik besloten om naast mijn werk in het onderwijs, psychologie te gaan studeren en me daarna te specialiseren in assessment psychologie. Toen ik merkte dat het onderzoek en de onderwijspraktijk steeds meer aandacht besteedden aan het belang van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen, wilde ik daar ook graag iets mee doen. Toevallig kreeg ik van iemand te horen dat ze een relatiemanager zochten bij de Educatieve Agenda Limburg die zelf de ‘taal van het onderwijs’ sprak en vervolgens heb ik gesolliciteerd.

Wat zijn jouw taken als relatiemanager van de EAL?

De EAL is betrokken bij veel verschillende projecten die te maken hebben met innovatie van het onderwijs. Naast de onderwijspartijen binnen de EAL zijn bij deze projecten ook vaak andere partijen betrokken, zoals gemeenten en GGD’s, en is het dus belangrijk dat er een goede samenwerking plaatsvindt tussen al deze partijen. Ik houd me voornamelijk bezig met alle projecten en samenwerkingen tussen de EAL en scholen. Zo ga ik bijvoorbeeld in gesprek met (besturen van) scholen om uit te zoeken wat er speelt binnen het onderwijs, aan welke thema’s ze op dit moment waarde hechten, waar ze meer over zouden willen weten, en of er samenwerkingen mogelijk zijn. Verder ben ik ook actief als relatiemanager van de Onderwijsmonitor Limburg (OML), een onderzoeksinstrument dat onderdeel van de EAL is, en ben ik betrokken bij de interpretatie van de resultaten van de OML. Hiernaast ben ik ook geïnteresseerd in hoe de scholen met deze resultaten omgaan en hoe ze deze gebruiken in hun onderwijs. Kortom, ik ben het aanspreekpunt voor scholen voor EAL en OML gerelateerde zaken.

Kan je uitleggen hoe een samenwerking tussen scholen binnen de EAL eruitziet?

Scholen hebben soms een doel om hun onderwijs op een bepaalde manier te innoveren. Zij benaderen de EAL vervolgens om te kijken of er al kennis en ervaringen beschikbaar zijn op dat gebied. Ons team kijkt dan naar wat zij voor de school kunnen betekenen, welke kennis binnen de EAL nuttig kan zijn en of onderzoek hierbij kan ondersteunen. Het blijft wel de bedoeling dat de scholen het voortouw nemen in het bereiken van hun doel, maar wij kunnen daarbij begeleiden.

Zo is er bijvoorbeeld een school die graag ontwikkelingsgericht onderwijs wil invoeren en de resultaten daarvan wil meten (hier bestaat echter geen kant- en klaar meetinstrument voor). Ons team is vervolgens in gesprek met hen gegaan om een concreet beeld te krijgen van hun doel en werkwijze, ontwikkelingsgericht onderwijs is immers een breed concept. Verder begeleiden wij ze ook bij de ontwikkeling van een meetinstrument en geven we tips over hoe ze dat kunnen aanpakken.
Een samenwerking tussen ons en scholen is vaak een meerjarig traject. Er vinden namelijk steeds nieuwe ontwikkelingen plaats in het onderwijsonderzoek en in de onderwijspraktijk. Dit betekent dus dat scholen hun doelen een paar keer moeten bijstellen, voordat ze deze bereiken.
Om (praktijk)kennis tussen scholen te delen en de betrokken partijen op de hoogte te brengen van onderzoeksuitkomsten en ontwikkelingen in het onderzoek organiseren wij regelmatig zogenaamde ‘leergemeenschappen’.

Wat zijn leergemeenschappen?

Dit zijn bijeenkomsten waar partijen, betrokken bij het onderwijs, bij elkaar komen met als doel om van elkaar te leren. Docenten delen hun ervaringen en onderzoekers presenteren hun (nieuwste) bevindingen. Iedereen die aanwezig is, gaat met elkaar in gesprek. Het is dan mijn taak om te zorgen dat de uitnodigingen van deze leergemeenschappen bij de juiste mensen terecht komen. Denk hierbij aan docenten, bestuurders van scholen, maar ook bijvoorbeeld gemeentes, consultatiebureaus en andere partijen zijn, afhankelijk van het thema, welkom. Goed onderwijs heeft namelijk niet alleen te maken met de schoolomgeving, maar ook thuissituaties en bepaalde wetgeving kunnen van belang zijn.

Kan je een voorbeeld geven van een thema waar scholen op dit moment waarde aan hechten?

Met een thema bedoel ik onderwerpen waar scholen op dit moment erg geïnteresseerd in zijn en meer over willen weten. Voorbeelden van zulke thema’s op dit moment zijn: sociaal-emotionele vaardigheden en taal.
Wanneer meerdere scholen in dezelfde onderwerpen zijn geïnteresseerd, besluiten wij vaak om deze thema’s op te nemen in de vragenlijsten van de Onderwijsmonitor. Ik ben dan vervolgens betrokken bij de terugkoppeling van de resultaten aan de scholen en soms bij de interpretatie van deze resultaten. Regelmatig worden er ook leergemeenschappen georganiseerd over deze resultaten.

Hoe zie je de toekomst van de EAL?

Ik vind het erg leuk bij de EAL; het is zeer afwisselend! Helaas stopt onze subsidie in augustus 2023, maar ik hoop dat de EAL toch door kan blijven gaan. Het is namelijk erg belangrijk dat de partijen betrokken bij het onderwijs goed met elkaar (blijven) samenwerken en dat onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk met elkaar (blijven) communiceren.
Verder hoop ik dat de EAL ook meer bekendheid krijgt en dat meer mensen in Limburg een concreet beeld krijgen van wat de EAL precies doet en wat onze meerwaarde is. Ik geloof namelijk dat er veel behoefte is vanuit scholen aan (onderzoeks)informatie en de uitwisseling van praktijkervaringen bij het innoveren van hun onderwijs. Het zou daarom ook fijn zijn om in de toekomst een groter team te krijgen.
Maar voor nu, op de korte termijn, wil ik me focussen op meer gesprekken met docenten, naast de gesprekken die ik heb met de besturen.

delen:  
Loading Conversation