Nieuwe bijdragen

Het MATCH-project: Differentiëren bij rekenen in het basisonderwijs

Trynke Keuning, Marieke van Geel, Jimmy Frèrejean (Universiteit Twente)
06 november 2017

De Universiteit Maastricht werkt samen met de Universiteit Twente aan het MATCH-project: een onderzoek naar differentiatie bij rekenen op de basisschool. Centraal in dit project staat de vraag: over welke vaardigheden moet een leerkracht beschikken om goed om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen?

Lees meer >

Eindexamens vo 2017: de laatste dag


24 mei 2017

Een kleine 3 procent van de vwo-ers heeft examen Spaans. Gemiddeld scoren Limburgse leerlingen hier beter op dan landelijk.

Lees meer >

Eindexamens vo 2017: de tiende dag


23 mei 2017

Vmbo bb heeft aardrijkskunde en Engels. Vmbo gl/tl beeldende vakken en nask 2. Havo heeft m&o. En vwo heeft muziek en economie. Voor de meeste leerlingen zit het examen er na vandaag op. Limburgse vmbo bb leerlingen halen gemiddeld hogere cijfers dan het landelijk gemiddelde. Zowel landelijk als in Limburg is het het vak waarin vmbo bb leerlingen het beste zijn.

Lees meer >

Zelf een bijdrage schrijven? De Educatieve Agenda Limburg is ook een platform waar docenten, onderzoekers en ouders stukken met elkaar delen.